نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آسیب عشقی تبیین واکنش‌های رفتاری و مقابله‌های دانشجویان دختر با نشانگان ضربه عشقی: یک مطالعه پدیدارشناسانه [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 111-134]
 • آموزش شادکامی اثربخشی آموزش شادکامی به شیوه شناختی -رفتاری فوردایس، بر میزان خوش بینی و رضایت زناشویی زنان [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 61-70]
 • آموزش گروهی مهارت‌های زناشویی تأثیر آموزش گروهی مهارت‌های زناشویی مبتنی بر رویکرد پذیرش و تعهد بر بهزیستی ذهنی، باورهای ارتباطی غیرمنطقی و صمیمیت زنان [دوره 11، شماره 40، 1398، صفحه 81-93]
 • آموزش مهارت‌های معنوی اثربخشی آموزش مهارت‌های معنوی بر پرخاشگری دانش آموزان دختر [دوره 11، شماره 39، 1398، صفحه 71-85]

ا

 • اجتناب اثربخشی طرحواره‌ درمانی بر سبک‌های مقابله‌ای اجتناب، جبران افراطی و ترس‌ از ازدواج دانشجویان دختر [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 71-86]
 • احساس گناه جنسی اثربخشی روان‌درمان مبتنی‌بر پذیرش و تعهد بر عملکرد جنسی، احساس گناه جنسی، کم‌رویی جنسی وجرات‌ورزی جنسی زنان مبتلا به اختلالات جنسی [دوره 11، شماره 39، 1398، صفحه 87-105]
 • اختلال اضطراب فراگیر اثربخشی شفقت درمانی بر عدم تحمل بلاتکلیفی و نگرانی دانش آموزان دختر مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر [دوره 11، شماره 40، 1398، صفحه 53-66]
 • ایران نگرشی اجمالی به حقوق و محرومیت های زنان در ایرانو انگلستان با رویکردی بر نظر امام خمینی(ره) [دوره 11، شماره 39، 1398، صفحه 49-57]
 • اشتغال زنان اصول بایسته اشتغال زنان در چارچوب قواعد حقوقی [دوره 11، شماره 39، 1398، صفحه 107-119]
 • امیرخسرو زن آرمانی و اثیری در منظومۀ عاشقانۀ هشت‌بهشت امیرخسرو [دوره 11، شماره 39، 1398، صفحه 7-16]
 • انگلستان نگرشی اجمالی به حقوق و محرومیت های زنان در ایرانو انگلستان با رویکردی بر نظر امام خمینی(ره) [دوره 11، شماره 39، 1398، صفحه 49-57]

ب

 • بازنمایی زنان بازنمایی زنان در فیلم‌های آپارتاید: مطالعه ی موردی دو فیلم وینی ماندلا و سارافین [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 33-48]
 • بانوان نوازنده الزامات در طراحی لباس بانوان نوازنده مسلمان [دوره 11، شماره 39، 1398، صفحه 17-30]
 • بانوی قهرمان کربلاء نقش راهبردی بانوی قهرمان کربلاء در اشعار شاعران مسیحی عرب معاصر [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 135-148]
 • باورهای ارتباطی غیرمنطقی تأثیر آموزش گروهی مهارت‌های زناشویی مبتنی بر رویکرد پذیرش و تعهد بر بهزیستی ذهنی، باورهای ارتباطی غیرمنطقی و صمیمیت زنان [دوره 11، شماره 40، 1398، صفحه 81-93]
 • بهزیستی ذهنی تأثیر آموزش گروهی مهارت‌های زناشویی مبتنی بر رویکرد پذیرش و تعهد بر بهزیستی ذهنی، باورهای ارتباطی غیرمنطقی و صمیمیت زنان [دوره 11، شماره 40، 1398، صفحه 81-93]

پ

 • پرخاشگری اثربخشی آموزش مهارت‌های معنوی بر پرخاشگری دانش آموزان دختر [دوره 11، شماره 39، 1398، صفحه 71-85]
 • پوشاک زنان مطالعه پوشاک زنان ایران در سده ششم هجری و تأثیر آن بر جایگاه اجتماعی زنان بر اساس نگاره‌های سفال مینایی [دوره 11، شماره 40، 1398، صفحه 21-36]

ت

 • تاب‌آوری اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی بر سازگاری و تاب‌آوری زوج‌های جوان [دوره 11، شماره 40، 1398، صفحه 95-108]
 • ترس از ازدواج اثربخشی طرحواره‌ درمانی بر سبک‌های مقابله‌ای اجتناب، جبران افراطی و ترس‌ از ازدواج دانشجویان دختر [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 71-86]

ج

 • جایگاه اجتماعی مطالعه پوشاک زنان ایران در سده ششم هجری و تأثیر آن بر جایگاه اجتماعی زنان بر اساس نگاره‌های سفال مینایی [دوره 11، شماره 40، 1398، صفحه 21-36]
 • جامعه اسلامی نقش تربیتی زن در جامعه اسلامی [دوره 11، شماره 40، 1398، صفحه 109-120]
 • جبران افراطی اثربخشی طرحواره‌ درمانی بر سبک‌های مقابله‌ای اجتناب، جبران افراطی و ترس‌ از ازدواج دانشجویان دختر [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 71-86]
 • جرات‌ورزی جنسی اثربخشی روان‌درمان مبتنی‌بر پذیرش و تعهد بر عملکرد جنسی، احساس گناه جنسی، کم‌رویی جنسی وجرات‌ورزی جنسی زنان مبتلا به اختلالات جنسی [دوره 11، شماره 39، 1398، صفحه 87-105]
 • جو اخلاقی رابطه جو اخلاقی با عملکرد کسب و کارهای زنان: با نقش میانجی رفتار اخلاقی [دوره 11، شماره 40، 1398، صفحه 37-52]

چ

ح

 • حقوق نگرشی اجمالی به حقوق و محرومیت های زنان در ایرانو انگلستان با رویکردی بر نظر امام خمینی(ره) [دوره 11، شماره 39، 1398، صفحه 49-57]

خ

 • خشونت زناشویی مقایسه اثربخشی درمان یکپارچه توحیدی و درمان روابط موضوعی بر خود متمایزسازی و خشونت زوجین [دوره 11، شماره 39، 1398، صفحه 31-47]
 • خودمتمایزسازی مقایسه اثربخشی درمان یکپارچه توحیدی و درمان روابط موضوعی بر خود متمایزسازی و خشونت زوجین [دوره 11، شماره 39، 1398، صفحه 31-47]
 • خوش بینی اثربخشی آموزش شادکامی به شیوه شناختی -رفتاری فوردایس، بر میزان خوش بینی و رضایت زناشویی زنان [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 61-70]

د

 • داستان کوتاه سیمای زن در مجموعه داستان های کوتاه راضیه تجار [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 87-109]
 • دانش آموزان اثربخشی آموزش مهارت‌های معنوی بر پرخاشگری دانش آموزان دختر [دوره 11، شماره 39، 1398، صفحه 71-85]
 • دبیران زن ضعف یادگیری و عملکرد تحصیلی دختران دانش‌آموز مقطع متوسطه؛ واکاوی تجارب دبیران زن [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 7-31]
 • دختران دانش آموز ضعف یادگیری و عملکرد تحصیلی دختران دانش‌آموز مقطع متوسطه؛ واکاوی تجارب دبیران زن [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 7-31]
 • درمان پذیرش و تعهد تأثیر آموزش گروهی مهارت‌های زناشویی مبتنی بر رویکرد پذیرش و تعهد بر بهزیستی ذهنی، باورهای ارتباطی غیرمنطقی و صمیمیت زنان [دوره 11، شماره 40، 1398، صفحه 81-93]
 • درمان روابط‌ موضوعی مقایسه اثربخشی درمان یکپارچه توحیدی و درمان روابط موضوعی بر خود متمایزسازی و خشونت زوجین [دوره 11، شماره 39، 1398، صفحه 31-47]
 • درمان یکپارچه توحیدی مقایسه اثربخشی درمان یکپارچه توحیدی و درمان روابط موضوعی بر خود متمایزسازی و خشونت زوجین [دوره 11، شماره 39، 1398، صفحه 31-47]
 • درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد اثربخشی روان‌درمان مبتنی‌بر پذیرش و تعهد بر عملکرد جنسی، احساس گناه جنسی، کم‌رویی جنسی وجرات‌ورزی جنسی زنان مبتلا به اختلالات جنسی [دوره 11، شماره 39، 1398، صفحه 87-105]
 • دلبستگی به خدا آزمون مدل علّی گرایش به خودکشی براساس سبک زندگی با واسطه‌گری دلبستگی به خدا در دختران دانش‌آموز [دوره 11، شماره 39، 1398، صفحه 59-69]

ر

 • راضیه تجار سیمای زن در مجموعه داستان های کوتاه راضیه تجار [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 87-109]
 • رضایت زناشویی اثربخشی آموزش شادکامی به شیوه شناختی -رفتاری فوردایس، بر میزان خوش بینی و رضایت زناشویی زنان [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 61-70]
 • رفتار اخلاقی رابطه جو اخلاقی با عملکرد کسب و کارهای زنان: با نقش میانجی رفتار اخلاقی [دوره 11، شماره 40، 1398، صفحه 37-52]
 • رمان بررسی شخصیت پردازی زنان در رمان «هرس» [دوره 11، شماره 40، 1398، صفحه 67-80]
 • رمان سووشون نقد و تحلیل مضامین اجتماعی رمان سووشون (سیمین دانشور) [دوره 11، شماره 40، 1398، صفحه 7-19]

ز

 • زن نقش تربیتی زن در جامعه اسلامی [دوره 11، شماره 40، 1398، صفحه 109-120]
 • زن جایگاه معنوی زن درعرفان اسلامی [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 49-59]
 • زن آرمانی زن آرمانی و اثیری در منظومۀ عاشقانۀ هشت‌بهشت امیرخسرو [دوره 11، شماره 39، 1398، صفحه 7-16]

س

 • سازگاری اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی بر سازگاری و تاب‌آوری زوج‌های جوان [دوره 11، شماره 40، 1398، صفحه 95-108]
 • سبک زندگی آزمون مدل علّی گرایش به خودکشی براساس سبک زندگی با واسطه‌گری دلبستگی به خدا در دختران دانش‌آموز [دوره 11، شماره 39، 1398، صفحه 59-69]
 • سبک مقابله اثربخشی طرحواره‌ درمانی بر سبک‌های مقابله‌ای اجتناب، جبران افراطی و ترس‌ از ازدواج دانشجویان دختر [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 71-86]
 • سده ششم هجری مطالعه پوشاک زنان ایران در سده ششم هجری و تأثیر آن بر جایگاه اجتماعی زنان بر اساس نگاره‌های سفال مینایی [دوره 11، شماره 40، 1398، صفحه 21-36]
 • سفال مینایی مطالعه پوشاک زنان ایران در سده ششم هجری و تأثیر آن بر جایگاه اجتماعی زنان بر اساس نگاره‌های سفال مینایی [دوره 11، شماره 40، 1398، صفحه 21-36]
 • سیمای زن سیمای زن در مجموعه داستان های کوتاه راضیه تجار [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 87-109]
 • سیمین دانشور نقد و تحلیل مضامین اجتماعی رمان سووشون (سیمین دانشور) [دوره 11، شماره 40، 1398، صفحه 7-19]

ش

 • شاعران مسیحی نقش راهبردی بانوی قهرمان کربلاء در اشعار شاعران مسیحی عرب معاصر [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 135-148]
 • شخصیت پردازی زنان بررسی شخصیت پردازی زنان در رمان «هرس» [دوره 11، شماره 40، 1398، صفحه 67-80]
 • شعر عربی نقش راهبردی بانوی قهرمان کربلاء در اشعار شاعران مسیحی عرب معاصر [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 135-148]
 • شفقت درمان اثربخشی شفقت درمانی بر عدم تحمل بلاتکلیفی و نگرانی دانش آموزان دختر مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر [دوره 11، شماره 40، 1398، صفحه 53-66]
 • شکست عشقی تبیین واکنش‌های رفتاری و مقابله‌های دانشجویان دختر با نشانگان ضربه عشقی: یک مطالعه پدیدارشناسانه [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 111-134]
 • شناختی رفتاری فوردایس اثربخشی آموزش شادکامی به شیوه شناختی -رفتاری فوردایس، بر میزان خوش بینی و رضایت زناشویی زنان [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 61-70]

ص

 • صمیمیت تأثیر آموزش گروهی مهارت‌های زناشویی مبتنی بر رویکرد پذیرش و تعهد بر بهزیستی ذهنی، باورهای ارتباطی غیرمنطقی و صمیمیت زنان [دوره 11، شماره 40، 1398، صفحه 81-93]

ض

 • ضعف یادگیری ضعف یادگیری و عملکرد تحصیلی دختران دانش‌آموز مقطع متوسطه؛ واکاوی تجارب دبیران زن [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 7-31]

ط

 • طراحی لباس الزامات در طراحی لباس بانوان نوازنده مسلمان [دوره 11، شماره 39، 1398، صفحه 17-30]
 • طرحواره‌ درمانی اثربخشی طرحواره‌ درمانی بر سبک‌های مقابله‌ای اجتناب، جبران افراطی و ترس‌ از ازدواج دانشجویان دختر [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 71-86]

ع

 • عدم تحمل بلاتکلیفی اثربخشی شفقت درمانی بر عدم تحمل بلاتکلیفی و نگرانی دانش آموزان دختر مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر [دوره 11، شماره 40، 1398، صفحه 53-66]
 • عرفان اسلامی جایگاه معنوی زن درعرفان اسلامی [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 49-59]
 • عملکرد تحصیلی ضعف یادگیری و عملکرد تحصیلی دختران دانش‌آموز مقطع متوسطه؛ واکاوی تجارب دبیران زن [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 7-31]
 • عملکرد جنسی اثربخشی روان‌درمان مبتنی‌بر پذیرش و تعهد بر عملکرد جنسی، احساس گناه جنسی، کم‌رویی جنسی وجرات‌ورزی جنسی زنان مبتلا به اختلالات جنسی [دوره 11، شماره 39، 1398، صفحه 87-105]
 • عملکرد کسب و کارهای زنان رابطه جو اخلاقی با عملکرد کسب و کارهای زنان: با نقش میانجی رفتار اخلاقی [دوره 11، شماره 40، 1398، صفحه 37-52]

ف

 • فیلمهای آپارتاید بازنمایی زنان در فیلم‌های آپارتاید: مطالعه ی موردی دو فیلم وینی ماندلا و سارافین [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 33-48]
 • فیلم وینی ماندلا و سارافینا بازنمایی زنان در فیلم‌های آپارتاید: مطالعه ی موردی دو فیلم وینی ماندلا و سارافین [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 33-48]

ک

 • کم‌رویی جنسی اثربخشی روان‌درمان مبتنی‌بر پذیرش و تعهد بر عملکرد جنسی، احساس گناه جنسی، کم‌رویی جنسی وجرات‌ورزی جنسی زنان مبتلا به اختلالات جنسی [دوره 11، شماره 39، 1398، صفحه 87-105]

گ

 • گرایش به خودکشی آزمون مدل علّی گرایش به خودکشی براساس سبک زندگی با واسطه‌گری دلبستگی به خدا در دختران دانش‌آموز [دوره 11، شماره 39، 1398، صفحه 59-69]

ل

 • لباس بانوان مسلمان الزامات در طراحی لباس بانوان نوازنده مسلمان [دوره 11، شماره 39، 1398، صفحه 17-30]

م

 • محرومیت های زنان نگرشی اجمالی به حقوق و محرومیت های زنان در ایرانو انگلستان با رویکردی بر نظر امام خمینی(ره) [دوره 11، شماره 39، 1398، صفحه 49-57]
 • مضامین اجتماعی نقد و تحلیل مضامین اجتماعی رمان سووشون (سیمین دانشور) [دوره 11، شماره 40، 1398، صفحه 7-19]
 • مقابله های معنوی تبیین واکنش‌های رفتاری و مقابله‌های دانشجویان دختر با نشانگان ضربه عشقی: یک مطالعه پدیدارشناسانه [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 111-134]
 • مقطع متوسطه ضعف یادگیری و عملکرد تحصیلی دختران دانش‌آموز مقطع متوسطه؛ واکاوی تجارب دبیران زن [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 7-31]
 • مهارت‌های ارتباطی اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی بر سازگاری و تاب‌آوری زوج‌های جوان [دوره 11، شماره 40، 1398، صفحه 95-108]

ن

 • نشانگان ضربه عشق تبیین واکنش‌های رفتاری و مقابله‌های دانشجویان دختر با نشانگان ضربه عشقی: یک مطالعه پدیدارشناسانه [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 111-134]
 • نقش تربیتی نقش تربیتی زن در جامعه اسلامی [دوره 11، شماره 40، 1398، صفحه 109-120]
 • نگاره مطالعه پوشاک زنان ایران در سده ششم هجری و تأثیر آن بر جایگاه اجتماعی زنان بر اساس نگاره‌های سفال مینایی [دوره 11، شماره 40، 1398، صفحه 21-36]
 • نگرانی اثربخشی شفقت درمانی بر عدم تحمل بلاتکلیفی و نگرانی دانش آموزان دختر مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر [دوره 11، شماره 40، 1398، صفحه 53-66]

و

 • واکنش‌های رفتاری تبیین واکنش‌های رفتاری و مقابله‌های دانشجویان دختر با نشانگان ضربه عشقی: یک مطالعه پدیدارشناسانه [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 111-134]

ه

 • هرس بررسی شخصیت پردازی زنان در رمان «هرس» [دوره 11، شماره 40، 1398، صفحه 67-80]
 • هشت‌بهشت زن آرمانی و اثیری در منظومۀ عاشقانۀ هشت‌بهشت امیرخسرو [دوره 11، شماره 39، 1398، صفحه 7-16]