زن و فرهنگ، حجاب و عفاف، فرهنگ زن در اسلام، دیدگاه اسلام نسبت به زن
سالهاست که نشریه علمی زن و فرهنگ همراه با کارو تلاشهای پژوهشی و در کنار زنان این مرز و بوم بازتاب دهنده ثمرات و نتایج کارهای تحقیقاتی در حوزه زن و فرهنگ آفرینی بوده است. نشریه علمی زن و فرهنگ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، مقاله های پژوهشی و نتایج تحقیقات علمی در زمینه های علمی مرتبط را که قبلا در نشریات دیگری به چاپ نرسیده و یا هم زمان به نشریات دیگری ارسال نگردیده باشد را مورد پذیرش قرار می دهد.
 
نشریه علمی زن و فرهنگ در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه می شود.
 

توجه: لازم به توضیح است براساس بخشنامه وزارت علوم تحقیقات و فناوری به شماره 11/25685 مورخ 1398/2/9 به منظور تسهیل اجرای امور نشریات علمی، به جای دسته بندی نشریات بصورت «علمی-پژوهشی» همه نشریات مشمول این آئین نامه با عنوان «نشریه علمی» شناخته می شوند. لذا مجله «علمی پژوهشی زن و فرهنگ» به عنوان «نشریه علمی زن و فرهنگ» تغییر نموده است. 

 

براساس بخشنامه دانشگاه آزاد اسلامی به شماره 10/62815مورخ 1398/10/4 مقرر گردید هزینه دریافت و داوری مقاله 150000 تومان و هزینه پذیرش مقاله 350000 تومان می باشد.

 

ضریب تأثیر(ISC)=0.065

  

شماره جاری: دوره 11، شماره 42، زمستان 1398، صفحه 7-118 

1. خشونت علیه زنان در آثار داستانی نویسنده زن معاصر فریبا وفی

صفحه 7-19

لیلا عاشقی قلعه؛ ناصر علیزاده خیاط؛ آرش مشفقی


3. بررسی توازی در سروده‌های فدوی طوقان شاعر زن معاصر فلسطین

صفحه 33-45

بشری گودرزی؛ روح الله صیادی نژاد؛ امیر حسین رسول نیا


5. بررسی پدیدارشناسانه چهره زنان در سفرنامه‌های ایرانیان

صفحه 63-74

حسن محدثی گیلوایی؛ علی زاهد؛ فرامرز معتمددزفولی


6. نقش زنان در شکل گیری فضاهای شهری

صفحه 75-83

محمد مهدی مولایی؛ آرزو لطفی