درباره نشریه

به نام ایزد یکتا

نشریه علمی زن و فرهنگ وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز به منظور گسترش و نشر فعالیت های علمی و پژوهشی محققان، دانشجویان و اساتید به زبان فارسی و تناوب انتشار فصلنامه با قالب چاپی- الکترونیکی پذیرای مقالات آنها می باشد.

نشریه علمی " زن و فرهنگ"  بر اساس رای پنجاه و ششمین جلسه مورخ 5/5/88 کمیسیون بررسی و تایید نشریه علمی و مجوز شماره 17873/87 مورخ 26/5/88 سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی حایز شرایط دریافت درجه علمی تخصصی شناخته شد.اولین شماره در پاییز 1388 انتشار یافت. همچنین همزمان با انتشار پنجمین شماره،  به استناد مصوبات کمیسیون بررسی و تایید نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی و بر اساس رای هفتاد و دومین جلسه کمیسیون مذکور مورخ 29/9/1389، نشریه علمی زن و فرهنگ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز دارای شرایط دریافت درجه علمی پژوهشی شناخته شد.تاکنون 46 شماره از نشریه مذکور به طبع رسیده است. در ضمن دسترسی به مقالات در نشریه علمی زن و فرهنگ بصورت آزاد است و بلافاصله پس از انتشار الکترونیکی در دسترس مخاطبان قرار می گیرد. 

 

پروانه انتشار نشریه علمی زن و فرهنگ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: به موجب ماده 13 قانون مطبوعات مصوب 1364/12/28  پروانه انتشار نشریه علمی زن و فرهنگ به شماره ثبت 85146 صادر گردیده است و نشریه دارای مجوز انشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد.

 

حق نشر: با توجه به این که ناشر نشریه علمی زن و فرهنگ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز می باشد، کلیه حقوق این نشریه مربوط به ناشر است.

 

تعارض منافع و حمایت مالی : نشریه علمی زن و فرهنگ به صاحب امتیازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، متعهد به مشخص کردن مسئولیت نویسندگان-تعارض منافع است. نویسندگان محترم باید هنگام ارسال مقاله اطلاعات مربوط به منافع مالی یا دیگر منافعی که در نگارش مقاله تاثیرگذار بوده است، را بیان کنند. همچنین نویسندگان باید منابع حمایت مالی مقاله را نیز اعلام نمایند.

 

 

هزینه های نویسندگان: براساس بخشنامه دانشگاه آزاد اسلامی به شماره 10/62815مورخ 1398/10/4 مقرر گردید هزینه دریافت و داوری مقاله 150000 تومان و هزینه پذیرش مقاله 350000 تومان می باشد.

 

ضریب تأثیر(ISC)=0.266

رتبه(ISC)=Q2