اصول اخلاقی انتشار مقاله

منشور اخلاقی نویسندگان محترم

1ـ مسئولیت مطالب مندرج در مقاله بر عهده نویسنده یا نویسندگان مقاله است.

2- مقاله ارسالی به رؤیت تمامی‌ نویسندگان مقاله رسیده و شکل حاضر مقاله (اعم از محتویات، نام نویسندگان، ترتیب قرارگیری آنها، آدرس و تعیین نویسنده مسئول مکاتبه) با نظر موافق آنها صورت میگیرد.

3-کلیه خطوط مقاله حاصل پژوهش و کار فکری نویسنده یا نویسندگان باشد و در صورت ارجاع به انتشارات دیگران رفرنسدهی به طور دقیق انجام گردد. با این وجود نیز عین مطالب دیگران در مقاله حاضر کپی نشده و با برداشت و بیان و انشای خود نویسنده(گان) باشد.

4ـ مقالات ارسالی به این مجله نباید قبلا در مجله دیگری اعم از خارجی و یا داخلی چاپ شده باشد. همزمان و یا ضمن بررسی مقاله در این مجله نیز نباید به مجله دیگری جهت چاپ ارسال شود.

5- در صورت نقض هر یک از تعهدات فوق نشریه علمی زن و فرهنگ حق حذف مقاله حتی پس از انتشار (با مکاتبه با مراجع ذیربط) برای همیشه دارد.

6- نویسنده(گان) متعهد می‌شوند که بخش هایی از مقاله که به منبعی خاص ارجاع داده نشده از نوشتار دیگری اخذ نشده و در صورت احراز هرگونه ادعایی مسولیت پاسخگویی بر عهده نویسنده(گان) خواهد بود.

7- نویسنده مسئول باید حقوق مادی و معنوی افراد، موسسات، سازمان ها، شرکت ها و دانشگاه ها را محترم شمرده و حق آنها را در مقالات ارسالی رعایت نماید.

8- مقاله رسیده در هر مرحله ای قابل انصراف نمی باشد.

 

منشور اخلاق نشریه علمی زن و فرهنگ

هیأت تحریریه در جلسات خود، کلیه مقالات وصولی از سامانه که (با توجه به راهنمای نویسندگان سامانه مجله تهیه شده) به‌طور دقیق بررسی می‌ نماید. مقالاتی که از نظر علمی‌ دارای نوآوری و با موضوع مجله هم‌خوانی داشته پس از جمع‌بندی نظرات، به داوران ارسال می‌‌شوند. سعی هیأت تحریریه بر این است که مراحل بررسی اولیه، داوری، هماهنگی و بررسی نهائی مقالات، ضمن لحاظ نمودن شرایط علمی‌، در صورت امکان سرعت قابل قبولی داشته باشند. دفتر نشریه پس از وصول نظرات داوری، مقاله را برای نویسنده ارسال، پس از اعمال نظرات اصلاحی داوران توسط نویسنده، و تایید سردبیر و داور هماهنگ‌کننده و پس از طرح در هیات تحریریه و بررسی نهائی، مقاله پذیرش علمی‌ می‌‌گردد. هیات تحریریه و سردبیر مجله در قبول، رد، چاپ و اصلاح مقالات آزاد است.

*سردبیر و هیات تحریریه نباید اطلاعات مربوط به مقاله را در مراحل ارزیابی برای کسی غیر از داوران، نویسندگان و ویراستاران افشا نمایند.

* آن بخش از مطالب مقالات ارسالی که منتشر نشده اند نباید در پژوهش شخصی سردبیر و یا هیات تحریریه استفاده شوند.

* داوران باید به محرمانه بودن فرایند ارزیابی احترام بگذارند و نباید اطلاعات مربوط به مقاله را در اختیار شخصی غیر از سردبیر قرار دهد.

 

منشور اخلاقی داوران محترم

پذیرش مقالات: داوران به سردبیر و اعضای هیأت تحریریه در اتخاذ تصمیم برای پذیرش و یا رد مقاله کمک نموده و از طریق ارسال اصلاحیه به نویسندگان در ارتقای مقاله آنها سهیم می‌باشند.

حق امتناع و عدم پذیرش: امتناع و رد درخواست ارزیابی یک مقاله بر حسب زمان و یا موقعیت ضروری و لازم است. داوری که احساس عدم صلاحیت کافی برای قضاوت در مورد مقاله پژوهشی می‌کند، باید از ارزیابی مقاله امتناع کند.

محرمانه بودن: داوران باید به محرمانه بودن فرآیند ارزیابی احترام بگذارند و نباید اطلاعات مربوط به مقاله را بدون اجازه مکتوب نویسنده در اختیار شخصی غیر از سردبیر بگذارند.

عدم سوگیری: داوران باید مقالات را به‌طور عینی، بی‌طرف و عادلانه ارزیابی کنند. داوران باید از سوگیری‌های شخصی در توصیه‌ها و قضاوت‌های خود اجتناب کنند.

منابع: داوران موظف هستند منابعی را که نویسنده به آنها ارجاع داده شناسایی و بررسی نمایند. هرگونه نتیجه‌گیری یا بحثی که پیش از این مطرح شده باشد باید همراه با منبع ذکر شود. همچنین، داوران موظفند در صورت مشاهده هر گونه شباهت یا هم پوشانی بین اثر ارسالی و مقاله‌ای دیگر مراتب را به سردبیر اطلاع دهند.

تضاد منافع: داوران نباید از اطلاعات یا ایده‌هایی که طی فرآیند ارزیابی به‌دست آورده‌اند در جهت منافع شخصی استفاده نمایند. همچنین داوران باید از ارزیابی مقالاتی که از دید آنها مشمول تضاد منافع اعم از منافع مشترک مالی، سازمانی، شخصی و یا هرگونه ارتباط یا پیوندهای دیگر با شرکت‌ها، نهادها یا افراد مرتبط با مقالات است، امتناع کنند.