دوره و شماره: دوره 9، شماره 31، بهار 1396، صفحه 1-127 
2. ویژگی های آسیب زای زنان در بیان امیرمؤمنان(ع)

صفحه 23-31

اکرم احمدیان احمدآبادی؛ مجتبی سپاهی


4. نقش حضرت زینب (س) در مدیریت بحران سیاسی مذهبی دوران اسارت

صفحه 45-56

ولی الله نقی پورفر؛ محمد علیزاده؛ محمدجواد یاوری سرتختی


8. سیمای زن در شعر معاصر مصر

صفحه 103-114

عبدالرضا عطاشی؛ مژده مرشدی