دوره و شماره: دوره 12، شماره 44، تابستان 1399، صفحه 7-105 
1. شکل گیری شخصیت عقلانی زنان از منظر قرآن و حدیث

صفحه 7-17

زهرا رزاززاده؛ محمدرضا حاجی اسماعیلی؛ مهدی مطیع


5. عوامل موثر بر توسعه و موانع باز دارنده کارآفرینی زنان روستایی

صفحه 61-70

بهمن خسروی پور؛ نادیا آنی؛ عبدالعظیم آجیلی؛ عباس عبدشاهی