دوره و شماره: دوره 11، شماره 41، پاییز 1398، صفحه 7-148 
8. نقش راهبردی بانوی قهرمان کربلاء در اشعار شاعران مسیحی عرب معاصر

صفحه 135-148

مریم رحمتی ترکاشوند؛ جبار آذربار؛ فاطمه فیض الهی