دوره و شماره: دوره 6، شماره 22، زمستان 1393، صفحه 9-117 
4. گجسته بانوان (المپیاس، ترکان خاتون و مهد علیا)

صفحه 57-69

نعیمه متوسلی؛ سید جعفر حمیدی؛ سید احمد حسینی کازرونی


5. بررسی نقش زن در یهودیت

صفحه 71-85

معصومه عزیزی خادم؛ علی یار حسینی