دوره و شماره: دوره 5، شماره 18، زمستان 1392، صفحه 9-140 
2. «خمسه ی» نظامی نردبان صعود زن

صفحه 25-40

فاطمه ممیزی؛ یدالله بهمنی مطلق


4. رابطه ی ابعاد سرمایه ی فرهنگی و مدیریت بدن در زنان

صفحه 55-69

هابیل حیدرخانی؛ لیلا حاجی آقایی؛ غلامعباس رحمانی


5. اثربخشی آموزش مهارتهای اجتماعی بر کمرویی در دانش آموزان دختر

صفحه 71-80

علی یاسینی فرید؛ مهدی غیاثی زاده؛ معصومه نثاروند براتی