خشونت علیه زنان در آثار داستانی نویسنده زن معاصر فریبا وفی

نوع مقاله: مقاله اصلی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب، گروه زبان و ادبیات فارسی، بناب، ایران.

2 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، گروه زبان و ادبیات فارسی، تبریز، ایران.

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی خشونت علیه زنان در آثار داستانی فریبا وفی است. در این پژوهش خشونت علیه زنان و پیرو آن آسیب‌هایی که زنان را درگیر خود می‌کند به روش توصیفی-تحلیلی بررسی شده است. فریبا وفی نویسنده‌ای رئالیست است که مهم­ترین دغدغه‌اش مشکلات زنان است و داستان را بستری برای بیان مصائب زنان جامعه در نظر گرفته است. وی در داستان‌هایش از نگاه شخصیت‌های زن به جزئیات زندگی زنان و انواع خشونت اشاره کرده است. در این مقاله، با بررسی آثار این نویسنده، نشان داده شد که زنان و دختران در اکثر داستان‌های فریبا وفی خشونت را تجربه کرده­اند. نتایج حاکی از آن است که زنان داستان­های او شخصیتی ایستا و راکد دارند و اغلب قربانی مردسالاری و خواسته‌های جامعه مردانه­ می‌شوند و در مقابل خشونت‌ها منفعل هستند. بعضی از این زن­ها منزوی‌شده و سکوت اختیار کرده­اند و دچار بحران‌های روحی و روانی شده و بعضی دیگر دچار آسیب‌های اجتماعی شده­اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Violence against Women in Fictional Works Of Contemporary Woman Writer, Fariba Vafi

نویسندگان [English]

  • Leila Asheghi Ghaleh 1
  • Nasser Alizadeh khayyat 2
  • Arash Moshfeghi 1
1 Islamic Azad University Bonab Branch, Department of Persian Language and Literature, Bonab, Iran.
2 Azarbaijan Shahid Madani University, Department of Persian Language and Literature, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study was to review violence against women in fictional works of Fariba Vafi. In this study, violence against women and injuries that affect women was studied by a descriptive-analytic way. Fariba Vafi is a realist writer whose most important concern is women's problems and considered the story as a context for expressing the suffering of women in society. In her stories, from the view point of female characters, she pointed to the details of women life and the types of violence they experienced. According to the review of the author's works, it was showed that women and girls have experienced violence in most of Vafi's stories. The results revealed that women in her stories have a rigid and stagnant personality, and often become victims of patriarchy and the demands of masculine society and were passive in the face of violence. Some of these women become isolated and silent, suffered mental and psychological crises and others suffered social harms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Violence
  • woman
  • Fiction
  • FaribaVafi
- اسداللهی، مائده، صلاحی­مقدم، سهیلا، حسینی، مریم. (1396). بررسی مقایسه­ای جلوه­های «خشونت علیه زنان» در داستان­های «دختر غبار» و «کولی کنار آتش». نشریه ادبیات تطبیقی، 9(16)، 1-19.

- امیری، فاطمه. (1389). توسعه حقوق بین‌المللی کیفری بر پایه جرم­انگاری ازدواج اجباری به عنوان جنایت علیه بشریت توسط دادگاه ویژه سیرالئون. مجله حقوقی بین‌المللی، 27(43)، 267-291.

 

- آقاخانی، نادر، موسوی، احسان، افتخاری، علی، اقتدار، سامره، زارعی، عباس، رهبر، نرگس، مسگرزاده، مریم، نیکونژاد، علیرضا. (1392). بررسی مقایسه ای میزان خشونت خانوادگی تجربه شده در زنان دارای همسر معتاد و غیرمعتاد مراجعه کننده به مراکز پزشکی قانونی در شهرستان ارومیه در سال 1391. مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 11، 11(52)، 907-917.

- پیشگاهی­فرد، زهرا، قدسی، امیر. (1389). نظریه­های فرهنگی فمینیسم و دلالت­های آن بر جامعه­ی ایران، زن در فرهنگ و هنر (پژوهش زنان)، 1(3)، 109-132.

- تیموری، سمیرا، بزرگ­بیگدلی، سعید، طاهری، قدرت­اله. (1396). نقد فمینیستی رمان «رازی در کوچه­ها» اثر فریبا وفی. پژوهش‌های نقد ادبی و سبک‌شناسی، 3(29)، 37-60.

- دوبووار، سیمون. (1949). جنس دوم. ترجمه قاسم صنعوی. (1379). جلد دوم، تهران: نشر توس.

- رحمانی، کیومرث، کومار، سوبهاش. (1396). خشونت علیه زنان در رمان جای خالی سلوچ و رمان گودان. پژوهش ادبیات معاصر جهان، 22(1)، 157-182.

- روانی­پور، منیرو. (1393). کولی کنار آتش. تهران: نشر مرکز.

- سالاری­فر، محمدرضا. (1389). خشونت خانوادگی علیه زنان، بررسی، علل و درمان با نگرش به منابع اسلام. قم: نشر هاجر.

- سیدحسینی، رضا. (1383). مکتب‌های ادبی. تهران: مؤسسه انتشارات نگاه.

- قربانی جویباری، کلثوم. (1394). بازنمود هویت زنانه در مجموعه داستان حتی وقتی می­خندیم فریبا وفی با رویکرد تحلیل انتقادی گفتمان فرکلاف. فصلنامه زبان و ادبیات فارسی (دو فصلنامه زبان و علوم انسانی دانشگاه خوارزمی)، 23(79)، 219-245.

- کیتلسون، ام. جی. (1996). حقایق درباره‌ی تجاوز جنسی. ترجمه ساسان ودیعه. (1391). تهران: انتشارات بهمن.

- کار، مهرانگیز. (1379). پژوهش درباره‌ی خشونت علیه زنان در ایران. چاپ سوم، تهران: نشر روشنگران و مطالعات زنان.

- مقصودی، سوده، حجازی مقدم، فاطمه، درویشی، سعیده. (1394). بررسی انواع خشونت‌های اعمال شده علیه زنان در رمان پریچهر. زن و مطالعات خانواده، 29، 23-40.

- مودب­پور، مرتضی. (1384). رمان پریچهر. چاپ پنجم، تهران: نشر نسل نواندیشان.

- واصفی، صبا، ذوالفقاری، حسن. (1388). خشونت علیه زنان در آثار محمود دولت‌آبادی. پژوهش زنان، 7(1)، 67-86.

- وفی، فریبا. (1375). در عمق صحنه. تهران: نشر چشمه.

- وفی، فریبا. (1378). حتی وقتی می‌خندیم. چاپ اول، تهران: نشر مرکز.

- وفی، فریبا. (1384). رویای تبت. چاپ اول، تهران: نشر مرکز.

- وفی، فریبا. (1387). رازی در کوچه­ها. چاپ اول، تهران: نشر مرکز.

- وفی، فریبا. (1392الف). پرنده من. چاپ پانزدهم. تهران: نشر مرکز.

- وفی، فریبا. (1392ب). ترلان. چاپ هشتم، تهران: نشر مرکز.

- وفی، فریبا. (1393). بعد از پایان. چاپ سوم، تهران: نشر مرکز.

 

- Galtung, J. (1969). Violence, Peace, and Peace Research. Journal of Peace Research, 6(3), 167–191.

- Wallace, W. (2009). Daughter of dust. London: Simon & Shuster.