سیمای زن در مجموعه داستان های کوتاه راضیه تجار

نوع مقاله: مقاله اصلی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، گروه زبان و ادبیات فارسی، تهران، ایران.

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، سیمای زن در مجموعه داستان­های کوتاه راضیه تجار است. در این پژوهش، جایگاه اجتماعی و نقش زن ایرانی در داستان نویسی معاصر فارسی و شناخت دقیق تصویری که یک نویسنده زن از زنان ارایه می­دهد، به روش توصیفی- تحلیلی بررسی شده است. تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده­ ها بر اساس تحلیل کیفی و مبتنی بر توصیف و تحلیل محتوای داده­ هاست. در بررسی ­های انجام شده، مشخص شد راضیه تجار از جمله نویسندگانی است که در دو دهه اخیر در حوزه داستان نویسی، جایگاه ویژه­ای پیدا کرده است. قهرمان بیشتر داستان­های وی، زنان هستند و مسایل مربوط به این زنان، موضوع اصلی داستان­های وی است. در این مقاله، طبق بررسی سیمای زن و بررسی گفتار و رفتار شخصیت­های زن در هشت مجموعه داستان کوتاه این نویسنده، نشان داده شد که زنان در کانون توجه قرار دارند و در سیطره نظام مردسالاری اسیرند و هیچ­ گونه هویت و استقلال شخصیتی ندارند و پیوسته در معرض تهدیدند و به هیچ تکیه­ گاهی اعتماد ندارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Woman Role in the Short Stories Collection of Razieh Tojjar

نویسندگان [English]

  • Maryam Zare Pastaki Zad
  • Narges Jaberinasab
Islamic Azad University Tehran South Branch, Department of Persian Language and Literature, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this research is woman role in Razieh Tojjar short stories collection. In this research woman role and social position in Persian contemporary story writing is surveyd through descriptive- analytic method. Data analysis is based on qualitive analysis and description of data content. In our studies, it is specified that Razieh Tojjar is one of the authors who has found special position in story writing. Field in recent two decades. The heros of her more stories are women and the main theme is women problems. In this article according to women role, analysis of speech and behaviou characters in her eight collections of short story, women are in the focus and under dominance of patriarchy system, they have no identity and personality independence. They are constantly threatened and don`t trust on any support.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Razieh Tojjar
  • Woman Role
  • Short story
- اخوت، احمد. (1371). دستور زبان داستان. اصفهان: نشر فردا.

- امیدی، زهرا. (1394). بررسی تطبیقی درون­مایه­های داستان­های شیوا ارسطویی و راضیه تجار. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهرکرد.

- اولیایی­نیا، هلن. (1382). نقد فمینیستی، ویرجینیا وولف. نشریه کتاب ماه ادبیات و فلسفه، ٧٤: 65-50.

- بارانی، محمد، خانی سومار، احسان. (1392). بررسی عنصر شخصیت در داستان «این شکسته­ها» اثر جمال میرصادقی. فصل­نامهادبیاتداستانی کرمانشاه، 3: 22-1.

- پرین، لارنس. تأملی دیگر در باب داستان. ترجمة محسن سلیمانی. (1362). تهران: حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی.

- تجار، راضیه. (1369). زن شیشه­ای. تهران: انتشارات برگ سوره مهر.

- تجار، راضیه. (1372). سفر به ریشه­ها. تهران: انتشارات برگ سوره مهر.

- تجار، راضیه. (1374). از شوق نوشتن تا شور رهایی. فصل­نامه ادبیات داستانی، 33، 25-22.

- تجار، راضیه. (1375). هفت­بند. تهران: انتشارات سوره مهر.

- تجار، راضیه. (1387). فانوسی بیفروز. تهران: انتشارات سوره مهر.

- تجار، راضیه. (1389). آرام شب به­خیر. تهران: انتشارات سوره مهر.

- تجار، راضیه. (1391). شعله و شب. تهران: انتشارات سوره مهر.

- تجار، راضیه. (1393). نرگس­ها. تهران: انتشارات سوره مهر.

- تجار، راضیه. (1395). سنگ صبور. تهران: انتشارات سوره مهر.

- حرّی، ابوالفضل. (1377). نقد و نظر: سفر به ریشه­ها، هفت­بند، نرگس­ها (نقد آثار داستانی راضیه تجار). مجله ادبیات داستانی، 46، 113-105.

- دانشفر، ساره. (1389). مقایسه تحلیلی شخصیت زن در آثار راضیه تجار و زویا پیرزاد. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان.

- رنجبر سرایدشتی، لیلا. (1395). تحلیل عناصر داستانی داستان­های کوتاه راضیه تجار. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه پیام نور مرکز رشت.

- روزبه، محمدرضا. (1388). ادبیات معاصر ایران، نثر. تهران: روزگار.

- روزبه، محمدرضا.، طالبی، مریم. (1389). نقد فمینیستی مجموعه داستان­های شیوا ارسطویی. فصل­نامه علوم ادبی دانشگاه قم، 5، 123-89.

- سهامی احمد، مرضیه. (1389). سیر تحول داستان کوتاه دفاع مقدس در دهه 60، 70 و 80 بر اساس آثار چهار نویسنده: حبیب احمدزاده، راضیه تجار، سیدمهدی شجاعی و رحیم مخدومی. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه قم.

– شهسوار، زهرا. (1388). نقد و تحلیل ساختاری داستان­های کوتاه برگزیدة دفاع مقدس(داستان­های کوتاه چهار تن از نویسندگان: راضیه تجار، حسن رحیم­پور، فیروز زنوزی جلالی، مجید قیصری). پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه پیام نور بجنورد.

- میرصادقی، جمال. (1364). عناصر داستان. تهران: نشر سخن.