بازنمایی زنان در فیلم‌های آپارتاید: مطالعه ی موردی دو فیلم وینی ماندلا و سارافین

نوع مقاله: مقاله اصلی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران، گروه هنرهای نمایشی و موسیقی، تهران، ایران.

2 دانشگاه تهران، مطالعات آمریکای شمالی، تهران، ایران.

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی بازنمایی نقش زنان در فیلم­های مربوط به آپارتاید آفریقای جنوبی می­باشد. این مقاله، از میان فیلم­های ساخته شده درباره­ی آپارتاید به عنوان جامعه هدف، بازنمایی زنان در دو فیلم وینی ماندلا و سارافینا را که بر اساس روش نمونه­ گیری هدفمند، انتخاب شده­اند، مورد مطالعه قرار می­دهد. مقاله حاضر به شیوه­ ی تحلیلی – توصیفی، به چگونگی بازنمایی زنان در دو فیلم مذکور پرداخته و جایگاه زنان در این فیلم­ها را بررسی می­نماید. در این پژوهش، از روش مطالعه و تحلیل فیلم برای بررسی و تفسیر داده­ها استفاده شده است. در نتایج پژوهش نیز مشخص شد که بازنمایی زنان در این فیلم ­ها، شخصیت­ هایی پویا، مهربان، باهوش، سخت­ کوش و دارای روحیات بزرگ است. آن­ها اگرچه ممکن است مرز زنانگی را شکسته و وارد حیطه­ های مردان شوند و بخواهند نقوش مردانه بازی کرده و به هر نوعی وارد دنیای ناشناخته مردانه شوند، بااین­حال بعد زنانه­ ی شان درنهایت آنها را عقب می ­کشد و آنها همچنان با آرامش و آینده­ نگری زنانه اوضاع را کنترل می­کنند. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Representation of Women in Apartheid Movies; Case Study of movies Winne Mandela and Sarafina

نویسندگان [English]

  • Mohammad Bagher Ghahramani 1
  • Mohammad Javad Bakhtiari 2
1 University of Tehran, Department of Performing Arts and Music, Tehran, Iran.
2 University of Tehran, Department of Candidate in North American Studies, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The aim of this article studying the representation of women in the movies which are about South Africa’s Apartheid. Among various movies which have been made about Apartheid as the target group of this study, this article studies the representation of women in two movies of Winnie Mandela and Sarafina, which are selected by targeted sampling methodology. By using the descriptive-analytical method, this article examines the role and the representation of the women in the two mentioned movies. This article uses film Study and film analysis to analyze the selected movies. Finally, it would be concluded that the representation of women in these movies shows kind, hardworking characters, with strong souls. Although they might break the feminine boarders, cross over to the masculine side, play men’s roles, and intervene in the unfamiliar masculine world their feminine aspect pulls them back and they continue to control the situation with their peace and prosperity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Representation of women
  • Apartheid movies
  • movies of Winnie Mandela and Sarafina
- آقاحسینی، علیرضا. (1387). آپارتاید: ظهور و سقوط. فصلنامه تاریخ روابط خارجی، ۴(۳۵)، ۱۲۹-۱۵۱.

- پایگاه اینترنتی فرارو. (1397).  زندگی و زمانه همسر مبارز نلسون ماندلا، https://fararu.com/fa/news/354412/

- سریع­القلم، محمود، بخشی، احمد، سجادپور، سیدکاظم. (1385). تبدیل ژئوپلیتیک جنگ به ژئوپلیتیک صلح (بررسی موردی: تأثیر سیاست خارجی آفریقای جنوبی بر امنیت منطقه­ای در دوران آپارتاید و پس از آن). فصلنامه بین­المللی ژئوپلیتیک، ۲(۵-۶)، ۲۷-۵۵.

- کولایی، الهه. (۱۳۸۵). نقش زنان در ترویج فرهنگ صلح در جهان. مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، 73(1)، 237-256.

- محمدپور، احمد، ملک­صادقی، مریم، علیزاده، مهدی. (1391). مطالعه­ی نشانه­شناختی بازنمایی زن در فیلم­های سینمای ایران (مطالعه­ی موری: فیلم­های سگ­کشی، چهارشنبه سوری و کافه ترانزیت). فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگ و ارتباطات، 8(29)، ۴۱-۷۰.

- میرطاهر، سیدرضا، بختیاری، محمدجواد. (1395). خشونت پلیس در جامعه آمریکا با تمرکز بر اقلیت­ها. فصلنامه پژوهشنامه رسانه بین­الملل، 1(1)، 143-166. 

- Andersen, P. D. (2014). The Hollywood Beach Party Genre and the Exotification of Youthful White Masculinity in Early 1960s America. Men and Masculinities18(5): 1-25.

- Bakhtiari, M. J., Hossein Nia Salimi, F. (2014). Evolutionof the female roles in the US (Case study: The Hollywood movies in thelate 1970s and early 1980s). International Journal of Women’s Research, 3(2):, 185-203.

- Beckman, K. (2003). Vanishing Women: Magic, Film and Feminism. Durham: Duke University Press.

- Conway, D. (2007). The Masculine State in Crisis: State Response to War Resistance in Apartheid South Africa. Journal of Men and Masculinities, 10(4): 422-439.

- De Pater, I., Judge, T. & Scott, B. (2014). Age, Gender, and Compensation: A Study of Hollywood Movie Stars. Journal of Management Inquiry, 23(4):, 407-420.

- Dean, D., & Jones, C. (2003). If Women Actors Were Working. Media, Culture & Society, 25(4):, 527–541.

- Dozier, D., & Lauzen, M. (1999). The Role of Women on Screen and behind the Scenes in the Television and Film Industries: Review of a Program of Research. Journal of Communication Inquiry, 23(4):, 355-373.

- Greenwood, D., Pietromonaco, P., & Long, C. (2008). Young women's attachment style and interpersonal engagement with female TV stars. Journal of Social and Personal Relationships, 25(3), 387–407.

- Hall, S. (1997). Representation, Meaning and Language In, S. Hall etal., Representation and signifying practices. London: Sage.

- Healy-Clancy, M. (2014), History, Iconicity, and Love a review of Mandela: Long Walk to Freedom and Winnie Mandela, Transition, 116, 148-166.

- Johnston, C. (1973). Notes on Women’s Cinema. London: Society for Education in Film and Television.

- Maingard, J. (1994). New South African Cinema: Mapantsula and Sarafina, In Screen, 35(3): 235-243.

- Marks, S. (1994). Divided Sisterhood: Race, Class and Gender in South Africa, Houndmills and London:, Macmillan. 

- McNair, B. (2002). Book Review: Feminist Hollywood: from Born in Flames to Point Break, Fantasy Girls. Media Culture Society, 24(1), 139-141.

- Mdege, N. (2017). Heroines, Victims and Survivors: Female Minors as Active Agents in Films about African Colonial and Postcolonial Conflicts, PhD thesis at University of Cape Town.

- Pravadelli, V. (2015). Classic Hollywood, Lifestyles and Film Styles of American Cinema, 1930-1960. Illinois: University of Illinois Press. 

- Roodt, D. (1992). Sarafina, United States and South Africa: Hollywood Pictures and Miramax Films.

- Roodt, D. (2011). Winnie Mandela, South Africa and Canada: Image Entertainment.

- Rooyen, J. (2007)An Analysis of the Representation of Winnie Madikizela-Mandela in Antjie Krog’s Country of My Skull and Njabulo Ndebele’s The Cry of Winnie Mandela, A Master of Arts Thesis at the Nelson Mandela Metropolitan University.

- Shefer, T. (2010). Narrating gender and sex in and through apartheid divides., South Afric Journal of Psychology, 40(4):382-395.

- Stenheimer, K. (2008). Hollywood: Doesn't Threaten Family Values. Contexts, 7(4): 44–48.

- Sullivan, L. (2010). Through her eyes: relational references in black women’s narratives of Apartheid racism., South African Journal of Psychology, 40(4):414-431.

- Totman, S. (2009). How Hollywood Projects Foreign Policy, New York: Palgrave Macmillan.