ویژگی های آسیب زای زنان در بیان امیرمؤمنان(ع)

نوع مقاله: مقاله اصلی

نویسندگان

دانشگاه اصفهان، گروه معارف اسلامی، اصفهان، ایران.

چکیده

در پژوهش حاضر هدف آن است که با استفاده از سخنان امام علی(ع) به ویژگی هایی از جنس زن پرداخته شود که اگر به درستی مدیریت نشوند، به آسیب هایی جدی تبدیل می گردند. روش کار کتابخانه ای و به صورت توصیفی-تحلیلی، با محوریت آموزه های علوی(ع) در منابع روایی مختلف به ویژه نهج البلاغه و با شیوه ی مسئله محور است. یافته های پژوهش شامل معرفی و تحلیل ویژگی هایی چون شدت عواطف، واکنش های سریع کلامی و رفتاری، میل به خودنمایی، لطافت جسمی و صفات خاص زنان می باشد. بدین روی، به جهت آنکه زنان به عنوان نیمی از پیکر اجتماع و ستون تربیتی و منبع تأمین عواطف در خانواده ها هستند و همچنین به سبب پیچیده شدن ساختار جوامع و گستردگی ارتباطات و تعدّد نقش ها و وظایف اجتماعی در عصر حاضر، پرداختن به موضوع آسیب های زنان بسیار مهم است؛ زیرا با مصونیت بخشی به زندگی زنان است که می توان هر چه بهتر به صیانت از مقام آنان و حفظ کانون خانواده ها و جوامع پرداخت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Problematic Features of women in the Statements of His Excellency Amiralmomenan (AS)

نویسندگان [English]

  • Akram Ahmadian Ahmadabadi
  • Mojtaba Sepahi
University of Isfahan, Department of Islamic Studies, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

In this study, the goal was to consider speech of Imam Ali (AS) addressed the characteristics of the females those which if not managed properly, could become serious problematic. The research method was a library and descriptive-analytic type referring to the words of Imam Ali (AS) in various sources, especially in Nahj al-Balagha, with a problem-oriented approach. The findings of the study included the introduction and analysis such features like intensity of emotions,­ quick verbal and behavioral response, desire to show up, body elegance and special features of the  women. So since women are as half of the human society and pillar of upbringing and source of emotions in the family and also, due to the reason of the communities complex structure and the extent of communication and a multiplicity of roles and social responsibility in the present, addressing the issue of women pathology has become very important, because securing women's lives could better protect them and the family and the community.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Ali (AS)
  • woman
  • pathology

- قرآن­­ ­کریم.

-­­ ابن­ بابویه، محمد بن علی. (1400ق).­  الأمالی. چاپ پنجم، بیروت: اعلمی.

-­ تمیمی ­آمدی، عبدالواحد ­بن­ محمد. ­(1366).تصنیف غررالحکم و دررالکلم. تحقیق مصطفی درایتی، قم: دفتر تبلیغات اسلامی.

-­­ جعفری، محمد تقی. (1375).­ ترجمه و تفسیر نهج­البلاغه. جلد ­11، چاپ سوم، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.

-­­ جعفری، محمد تقی. (1378). زن از دیدگاه امام على(ع). تنظیم و تلخیص محمد رضا جوادى، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامى.

-­ حاج ­­علی ­اکبری، محمد جواد­. (1392). ­مطلع عشق(رهنمودهای آیت­الله خامنه­ای به زوج­های جوان). چاپ دوم، تهران: انتشارات انقلاب اسلامی.

-­ حرّ عاملی، محمد ­بن­ حسن­. (1409ق). ­وسائل الشیعه إلی تحصیل مسائل الشریعه. جلد ­20، قم: مؤسسه آل­البیت(ع).

-­ حمیری، عبدالله­ بن­ جعفر. ­(1413ق). ­قرب الإسناد. قم: مؤسسه­ آل­البیت(ع).

-­ خویی، میزرا حبیب الله. (1356). منهاج البراعه فی شرح نهج­البلاغه. جلد ­21، تحقیق ابراهیم میانجی، چاپ سوم، تهران: مکتب الاسلامیه.

-­ دورانت، ویلیام جیمز. (1991). لذات فلسفه. ترجمه عباس زریاب خویی. (1350).  تهران: فرانکلین.

-­ شریف­ رضی­، محمد بن حسین. (1386).­ نهج­البلاغه. ترجمه محمد دشتی، مشهد: نشر سنبله.

-­ طوسی، محمد­ بن ­حسن. (460ق). تهذیب الاحکام. جلد ­7، تحقیق حسن موسوی خرسان. (1407ق).  چاپ چهارم، تهران: دارالکتب الاسلامیه.

-­ کلینی، محمد بن یعقوب بن اسحاق. (1407ق). الکافی. جلد ­5، چاپ چهارم، تهران: دارالکتب الاسلامیه.

-­ مجلسی، محمد باقر. (1403ق). بحارالانوار. جلد ­100، چاپ دوم، بیروت: دار احیاء التراث العربی.

-­ مجلسی، محمد باقر. (1404ق). مرآة العقول فی شرح اخبار آل الرسول. جلد ­20، چاپ دوم، بیروت: دار احیاء التراث العربی.

-­ مطهری، مرتضی. (1353). نظام حقوق زن در اسلام. قم: صدرا.

-­ هاشمی رکاوندی، سید مجتبی. (1370). مقدمه­ای بر روان­شناسی زن. قم: شفق.

-­ هافمن، کارل.، ورنوی، مارک.، ورنوی، جودیت. (1999). روان­شناسی عمومی. جلد ­­2، ترجمه هادی بحیرایی، مهرداد پژهان، یحیی سید محمدی، حمید علیزاده، مهران منصوری، سیامک نقش­بندی و مجید یوسفی لویه.­ (1378). تهران: ارسباران.