جایگاه زندگی در اشعار پژمان بختیاری

نوع مقاله: مقاله اصلی

نویسنده

عضو هیئت علمی گروه ادبیات فارسی، دانشگاه پیام نور یزد، یزد، ایران

چکیده

هدف این نوشتار، بررسی دیوان اشعار پژمان بختیاری در خصوص نقش مؤثر زن در جایگاه همسر و در مقام مادر است.بخشی از سروده های این شاعر به این مهم اختصاص داده شده است.توصیه های او در این خصوص اکثراً اخلاقی است که جنبه ی کاربردی دارد و غالباً با موازین دین مبین اسلام ، علم روان شناسی و رهنمودهای کارشناسان مسائل خانواده و علوم تربیتی مطابقت دارد .وی روی سخنش با زنان است و از آن ها می خواهد با ویژگی هایی چون شرم و حیا، خوشخویی، دلسوزی و همدردی با همسر و احترام گذاشتن به شخصیت او، زندگی مشترک خود را با حلاوت سازند و در تربیت معنوی، عاطفی و اخلاقی فرزندان خود بکوشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Position Of Life In Pejman Bakhtiary Poetry

نویسنده [English]

  • M Asadi Firoozabadi
Faculty Member in Department of Persian Literature , Payam Nour University, Yazad Branch, Yazad, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to review the role of woman as mother and wife in Pejman Bakhtiary poetry. His recommendations are mostly ethics and moral those have applied aspects. They are often corresponded with Islam religious standards and are confirmed by educational,  psychology sciences and family experts.
He addressed the woman and asked them to have characteristics like shame, affability, and compassion and to treat their husbands well and make their common lives sweat. He also called the women to try to upbringing their offspring with spiritual, emotional and moral features.

کلیدواژه‌ها [English]

  • life
  • moral
  • woman
  • wife
  • mother
  • Pejman Bakhtiari
احمدی،علی اصغر(1390).«روان شناسی روابط درون خانواده»،انتشارات مهدی رضایی،چ ششم،تهران.

-پاک نژاد،سید رضا(1376).«ازدواج ،مکتب انسان سازی»،انتشارات اخلاق،قم.

-پریور،علی(1382).«خانواده و شادکامی»،پیکان،چ اول،تهران.

-پژمان بختیاری،حسین(1382).«دیوان اشعار»،نشر پارسا،چ دوم،تهران.

-جلیلی،محمد رضا(1383).«جایگاه زن در خانواده و اجتماع در اسلام و یهودیت»،دستان،چ اول،تهران.

-جوادی آملی،عبد ا...(1391). «مفاتیح الحیات»،اسراء،چ هشتادم،قم.

-حسینی،داوود(1390).«روابط سالم در خانواده»،بوستان کتاب،چ بیست و یکم،قم.

-صدوق،محمد علی بن بابویه(بی تا). «خصال»ج 2،ترجمه احمد فهری زنجانی،انتشارات علمیه اسلامیه،بی جا.

-طبرسی،میرزاحسین(1408 ق).«مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل »،مؤسسه آل البیت،چ یکم،قم.

-علمدار،مینا(1390).«الفبای زندگی مشترک»،نشر حسام پورنگ.

-کلینی،محمد بن یعقوب(1365).«الکافی» ج5،دار الکتب الاسلامیه ،چ چهارم،تهران.

-کلینی،محمد بن یعقوب(1350). «کافی»ج5،دار الکتب الاسلامیه،تهران.

-مجلسی،محمد باقر(بی تا). «بحار الانوار»، ج71،مکتبه الاسلامیه،تهران.

-معین،محمد(1371).«فرهنگ فارسی»،امیر کبیر،چ هشتم،تهران.

-یوسفی،غلامحسین(1388).«چشمه روشن»،(دیداری با شاعران)،نشر علمی،چ دوازدهم،تهران.