نخستین بانوی سفرنامهنویس ایرانی در اروپا (بی بی کوکب بختیار)

نوع مقاله: مقاله اصلی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر،گروه تاریخ، شوشتر، ایران

چکیده

بی‌بی‌کوکب بختیار دختر نصیرخان سردار جنگ بختیاری و همسر فتحعلی‌خان سردار معظم بختیاری یکی از زنان فرهنگ‌دوست و دانش‌پرور تاریخ معاصر ایران می‌باشد. او نخستین بانوی ایرانی است که با مسافرت به اروپا و بازدید از شهرها و کشورهای مختلف خاطرات و وقایع سفر خود را به رشته‌ی تحریر درآورد. این بانوی ادب‌دوست در سفرنامه خود نشان داده است که فریب مظاهر و ظواهر عوام فریب فرنگستان و مغرب زمین را نخورده و در این سفرنامه‌ی به هویت و فرهنگ ملی و مذهبی خود وفادار مانده و از آن دفاع کرده است. بی‌بی‌کوکب بختیار همچنین در طی انقلاب مشروطه و تاریخ معاصر ایران در قلعه‌ی اختصاصی خود به نام دزک در چهارمحال بختیاری میزبان عده‌ای از رجال فرهنگی، ادبی و سیاسی روزگار خود بود که از جمله میتوان از دکتر مصدق سیاستمدار تاریخ معاصر ایران نام برد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


سردار ظفر، خسروخان. (1354). خاطرات سردار ظفر. مجله وحید، شماره چهارم، دوره سیزدهم.

دانشور علوی (مجاهدالسلطان)، نوراله. (1377). جنبش وطن‌پرستان اصفهان و بختیاری. چاپ دوم، تهران: آنزان.

مکبن روز، الیزابت. با من به سرزمین بختیاری بیائید. ترجمه مهراب امیری. (1373). تهران، آنزان.

عکاشه، اسکندر. (1363). تاریخ ایل بختیاری. تهران: فرهنگسرا.

ویلسون، آرنولد. سفرنامه ویلسون (‌تاریخ سیاسی و اقتصادی جنوب غربی ایران) ترجمه و تلخیص حسین سعادت‌نوری(1347). تهران: ناشر.

پوربختیار، غفار. (1387). جامعه بختیاری و تحولات ایران از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی. مسجدسلیمان: دانشگاه آزاد اسلامی.

خسروی (‌قائد بختیاری)، عبدالعلی. (1384). در انتظار سپیده رمان. اصفهان: شهسواری.

دانشنامه تخت فولاد اصفهان. (1390). ج اول، اصفهان: سازمان فرهنگی، تفریحی شهرداری اصفهان.