زن از نگاه پیامبر (ص)

نوع مقاله: مقاله اصلی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران، گروه فقه و حقوق اسلامی ،گچساران، ایران.

چکیده

ظهور شخصیت حقیقی زن و انجام رسالت های سنگین و مسئولیت های الهی و انسانی و راهیابی به کمال واقعی اش اقتضا می کند تا از دیدگاههای افراطی و تفریطی پرهیز نموده و نظر صحیح و منطبق بر فطرت که مبتنی بر آموزه های دینی می باشد را تببین نمود.ازآنجا که خداوند،پیامبر(ص) را به عنوان الگو معرفی نموده است تا مؤمنان از سخنان و اعمال و رفتار آن حضرت درس بگیرند.یکی از موضوعاتی که در سخنان پیامبر(ص) مورد تأکید قرارگرفته، معرفی شخصیت زن و نوع نگاهی است که به زن دارد. پیامبر اکرم (ص) الگوی کامل انسانیت، زن را از زوایای مختلف مورد بحث و بررسی قرار داده که مهم ترین آنها عبارت از :عظمت و هویت دینی زن،نقش مادر و وظایف پروروشی ایشان،همکاری و پاداش خدمت به شوهر،توجه به فرزند دختر،وظیفه‌ی مرد نسبت به همسر،منفور بودن طلاق می باشد.درصورتیکه فرمایشات پیامبر(ص)مورد توجه قرار گیرد،آرامش در خانواده ها،افزایش و زمینه رشد و تعالی افراد خانواده فراهم می گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


قرآن کریم.

امینی ابراهیم  (1386). آشنایی با وظایف و حقوق زن، بوستان کتاب ، قم.

بهشتی، احمد (1388). خانواده در قرآن، بوستان کتاب، قم.

بابازاده، علی اکبر (1390). مسائل ازدواج و حقوق خانواده،دانش و ادب، قم.

پاینده، ابوالقاسم (1382). نهج الفصاحه، جاویدان، تهران.

جوادی آملی، ابراهیم ، عبدالله (1383). زن در آینه جلال و جمال، اسراء، قم.

حسین زاده، علی(1388).  همسران سازگار، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، قم .

حیدری نراقی ، علی محمد (1386). شرح رساله حقوق امام سجاد(ع) ، مهدی نراقی، قم.

شریعتی ، علی (1384). زن در چشم و دل پیامبر(ص) مجله ی یاد، شماره 75.

شریف قرشی، باقر (1384). نظام خانواده در اسلام، مترجم: لطیف راشدی، نشر بین الملل، تهران.

شمس الدین، سید مهدی (1384). روش همسر داری ، شفق، قم.

فتاحی زاده، فتحیه (1387). زن در تاریخ و اندیشه اسلامی، بوستان کتاب، قم.

کلینی، محمدبن یعقوب (1365). الکافی ، دارالکتب الاسلامیه، تهران.

لجنۀ الحدیث (1388). مؤسوعۀ کلمات الرسول الاعظم، امیرکبیر، تهران.

محمدی نیا، اسداله (1388). بهشت جوانان، سبط اکبر، قم.

معزی، اسماعیل (1371). جامع احادث الشیعۀ تحت اشراف مرحوم آیۀ الله بروجردی، قم.

نوری، محمدحسین (1407). مستدرک الوسائل، مؤسسه آل البیت، قم.