نقش حجاب زنان در سلامت روانی اجتماع و راهکارهای مقابله ای با فرهنگ بدحجابی

نوع مقاله: مقاله اصلی

نویسنده

گروه روانشناسی عمومی و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

چکیده

زنان هر کشور نیمی از افراد جامعه را تشکیل می دهند و سازندگان و پرورش دهندگان نسل آینده اند و در عین حال منبع انسانی بالقوه و مهمی در توسعه علمی، اجتماعی و فرهنگی کشور محسوب می شوند. بنابراین باید با در نظر گرفتن جایگاهشان در نظام اسلامی و شناخت موقعیت کنونی آنان به گونه ای برنامه ریزی شود تا امکان پرورش کامل استعدادهای شان مهیا گردد و با کاهش فاصله بین قابلیت های عملی زنان و مردان، بسیاری از مشکلات روانی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی حل شده و از طرفی تمام اعضای خانواده و اجتماع در بهره وری از این پدیده سهیم شوند. یکی از راه های رسیدن به چنین هدفی، حفظ حجاب بانوان در اجتماع است. حضور زنان و مردان در جامعه به صورتی که هیچ گونه تحریک و شائبه جنسی با آن همراه نباشد، آن جامعه را استوار و مستحکم می کند. در کل عفت ورزی زن و مرد در محیط تحصیل و کار و. . . زمینه ساز سلامت، پیشرفت و تعالی جامعه خواهد شد. در راستای مطالب بالا این مقاله سعی دارد با ذکر شواهد و دلایل، به تحلیل منطقی اشاعۀ فرهنگ حجاب در بین زنان پرداخته و از این طریق روش های چندی در زمینۀ بهبود جامعه و فضای روانی اجتماع را ارائه نموده و در پایان راهکارهای مقابله ای مناسب با بد حجابی را پیشنهاد نماید.

کلیدواژه‌ها