تعداد مقالات: 342
326. بررسی دیدگاه زن مدارانه و بازتاب آن در آثار سیمین دانشور

دوره 8، شماره 28، تابستان 1395، صفحه 121-134

نسرین داود نیا؛ مختار ابراهیمی


327. تاثیر عصاره بومادران بر پاسخ نوتروفیل در دختران ورزشکار

دوره 8، شماره 29، پاییز 1395، صفحه 125-141

لیلا منصوری پور؛ محمد علی آذربایجانی؛ بهمن تاروردی زاده؛ عبدالحسن دولاح


328. مقایسه نگرش‌های ناکارآمد و انعطاف پذیری شناختی در زنان با و بدون سابقة طلاق

دوره 8، شماره 30، زمستان 1395، صفحه 103-112

معصومه شفیعی؛ سجاد بشرپور؛ حدیث حیدری راد


329. سیمای زن در شعر معاصر مصر

دوره 9، شماره 31، بهار 1396، صفحه 103-114

عبدالرضا عطاشی؛ مژده مرشدی


330. تحلیل سیاست‌های فرهنگی پوشش زنان

دوره 9، شماره 32، تابستان 1396، صفحه 93-109

مهربان هادی پیکانی؛ نازنین محمدوند گلوجه


331. شناسایی عوامل موثر بر ارتقای شغلی زنان در پست‏های مدیریتی سازمانی

دوره 9، شماره 33، پاییز 1396، صفحه 109-124

محبوبه سلیمانپور عمران؛ زهره شیرازی


332. اثربخشی درمان هیجان مدار بر بهزیستی ذهنی و سازگاری فردی- اجتماعی زنان مطلقه

دوره 9، شماره 34، زمستان 1396، صفحه 129-142

شیما نصری؛ کیوان کاکابرایی؛ محمد شریفی


333. بررسی مهمترین موانع مؤثر بر اشتغال زنان روستایی

دوره 10، شماره 35، بهار 1397، صفحه 105-116

محمود آخرتی؛ الهه آهنگری؛ محمد طحان


336. نقش تاریخی زنان مجاهد در استقرار حاکمیت الهی

دوره 10، شماره 38، زمستان 1397، صفحه 117-129

ملیحه اصغری


337. اصول بایسته اشتغال زنان در چارچوب قواعد حقوقی

دوره 11، شماره 39، بهار 1398، صفحه 107-119

احمدرضا توحیدی؛ زینب السادات موسوی تبار


338. نقش تربیتی زن در جامعه اسلامی

دوره 11، شماره 40، تابستان 1398، صفحه 109-120

نعیمه کبیری قمی؛ سمیرا معصومی زواریانی


339. نقش راهبردی بانوی قهرمان کربلاء در اشعار شاعران مسیحی عرب معاصر

دوره 11، شماره 41، پاییز 1398، صفحه 135-148

مریم رحمتی ترکاشوند؛ جبار آذربار؛ فاطمه فیض الهی


340. مطالعه کیفی پدیده اعتیاد به خرید زنان

دوره 11، شماره 42، زمستان 1398، صفحه 97-106

اکرم حبی؛ بهمن محمدبخش


341. طراحی الگوی عوامل موثر بر خشونت علیه زنان

دوره 12، شماره 43، بهار 1399، صفحه 101-113

مهران سهراب زاده؛ زهرا نوری