تعداد مقالات: 342
176. رابطه باورهای دینی وکیفیت زندگی با رضایت زناشویی دانشجویان زن متأهل

دوره 7، شماره 23، بهار 1394، صفحه 59-72

حسن اسدزاده دهرائی؛ معصومه جوکار


177. بررسی نقش زن در یهودیت

دوره 6، شماره 22، زمستان 1393، صفحه 71-85

معصومه عزیزی خادم؛ علی یار حسینی


178. موسیقی شعر در دیوان پروین اعتصامی

دوره 6، شماره 21، پاییز 1393، صفحه 73-90

ناهید صفار


180. رابطه اضطراب اجتماعی و حمایت اجتماعی با احساس ذهنی بهزیستی در دانشجویان زن

دوره 1، شماره 2، زمستان 1388، صفحه 48-58

پرویز عسگری؛ فرح نادری؛ هدا شرف الدین


181. هویت اجتماعی زن از دیدگاه شهید مطهری

دوره 6، شماره 20، تابستان 1393، صفحه 69-77

سپیده سپهری


182. اثربخشی آموزش مهارتهای اجتماعی بر کمرویی در دانش آموزان دختر

دوره 5، شماره 18، زمستان 1392، صفحه 71-80

علی یاسینی فرید؛ مهدی غیاثی زاده؛ معصومه نثاروند براتی


183. رابطه بین خشونت خانوادگی با کارکرد خانواده در زنان

دوره 5، شماره 17، پاییز 1392، صفحه 65-73

ایران مهدیزادگان؛ محمد رضا حق شناس؛ سید حمید آتش پور


184. گرایش فمنیستی در شعر سیمین بهبهانی

دوره 5، شماره 16، تابستان 1392، صفحه 69-81

مختار ابراهیمی


185. حقوق سیاسی زنان از منظر اسلام و اسناد بین المللی حقوق بشر

دوره 5، شماره 15، بهار 1392، صفحه 59-69

محمد جلالی؛ سیده فاطمه موسوی


186. نقش و جایگاه زن در نهضت فلسطین

دوره 4، شماره 13، پاییز 1391، صفحه 57-69

محمد رضا علم؛ سمیره حزباوی؛ منا حمیدی نسب


187. مقام زن در شعر ابوالقاسم لاهوتی ایرج میرزا و عارف قزوینی

دوره 4، شماره 12، تابستان 1391، صفحه 65-80

سعید حاتمی؛ پروانه صفایی قهفرخ


188. رابطه هوش هیجانی ،سبک های مقابله ای با سلامت روان در دانشجویان دختر

دوره 4، شماره 11، بهار 1391، صفحه 75-88

سودابه بساک نژاد؛ مریم اصفهانی اصل؛ نسرین محمودی قلعه نوی


189. ارتباط میان سوگیری توجه و خودکارآمدی عمومی با اضطراب اجتماعی در دانشجویان زن

دوره 3، شماره 10، زمستان 1390، صفحه 71-85

سعید پوربختیار؛ شهلا عی پور؛ عیرضا حیدرئی


190. تحلیل شخصیت و نقش زنان در داستان های شاهنامه

دوره 3، شماره 9، پاییز 1390، صفحه 59-81

حسین علی نقی


191. مقایسه مدیریت دانش و تکنولوژی اطلاعات در بین زنان و مردان

دوره 3، شماره 8، تابستان 1390، صفحه 61-71

حسین دامغانیان؛ عظیم زارعی؛ فرناز روزبان


192. رابطه خوداثربخشی و مقبولیت اجتماعی با اضطراب اجتماعی در دانشجویان دختر

دوره 3، شماره 7، بهار 1390، صفحه 63-78

فریبا زرگر شیرازی؛ ناصر سراج خرمی


194. بررسى موانع مشارکت زنان روستایى در فعالی تهاى تولیدى زراعى

دوره 2، شماره 5، پاییز 1389، صفحه 61-69

سیده سمیه موسوی؛ احمدرضا عمانی؛ محمد صادق اللهیاری


195. تحول نقش های جنسیتی زنان و سلامت روانی خانواده

دوره 2، شماره 3، بهار 1389، صفحه 51-65

پروین احتشام زاده


197. رابطه جو سازمانی نوآورانه و اشتیاق شغلی با رفتار مدنی سازمانی در کارکنان زن

دوره 4، شماره 14، زمستان 1391، صفحه 69-82

سحر صفرزاده؛ فرح نادری؛ پرویز عسگری؛ میر صلاح الدین عنایتی؛ علیرضا حیدرئی


198. حضور زن به صورت آنیما در ابیات مولوی

دوره 8، شماره 27، بهار 1395، صفحه 73-87

صبا بیوک زاده؛ حمید صمصام


200. بررسی مبانی دینی زیبائی گرائی مُد در پوشش و آرایش زنان

دوره 8، شماره 28، تابستان 1395، صفحه 75-89

سید حسام الدین حسینی؛ فاطمه خرمایی