تعداد مقالات: 342
76. پیش بینی فرسودگی شغلی بر اساس احترام سازمانی و حمایت اجتماعی ادراک شده پرستاران زن

دوره 9، شماره 33، پاییز 1396، صفحه 23-33

فریبا زرگر شیرازی؛ حسن احدی؛ فرح نادری؛ نورعلی فرخی


77. مقایسۀ رضایت زناشویی و حمایت اجتماعی ادراک شده در مادران با و بدون ازدواج خویشاوندی دارای کودکان استثنایی و عادی

دوره 9، شماره 34، زمستان 1396، صفحه 21-35

محمد مهاجرانی؛ غلامعلی افروز؛ علی اکبر ارجمندنیا؛ سوگند قاسم زاده


79. اثربخشی معنادرمانی به شیوه گروهی بر احساس تنهایی و اضطراب مرگ در زنان سالمند

دوره 10، شماره 36، تابستان 1397، صفحه 23-36

وحید مصطفی پور؛ عبدالله معتمدی؛ حسین فرخی


80. تبیین جامعه شناختی مشکلات تعاونی‌های زنان با تمرکز بر توانمندی های مورد نیاز مدیران

دوره 10، شماره 37، پاییز 1397، صفحه 25-39

نسیم ایزدی؛ پوریا عطائی؛ احمد یعقوبی فرانی


81. جهانی شدن فرهنگ و پوشاک سنتی هویت های قومی با تاکید بر ابقای پوشاک زنان کرد غرب ایران

دوره 10، شماره 38، زمستان 1397، صفحه 25-42

شیما کریم پور زهرایی؛ مرضیه پیراوی ونک


82. الزامات در طراحی لباس بانوان نوازنده مسلمان

دوره 11، شماره 39، بهار 1398، صفحه 17-30

پریا منظوری؛ زهرا احمدی


83. مطالعه پوشاک زنان ایران در سده ششم هجری و تأثیر آن بر جایگاه اجتماعی زنان بر اساس نگاره‌های سفال مینایی

دوره 11، شماره 40، تابستان 1398، صفحه 21-36

خدیجه شریف کاظمی؛ فخرالدین محمدیان؛ سید رسول موسوی حاجی


84. بازنمایی زنان در فیلم‌های آپارتاید: مطالعه ی موردی دو فیلم وینی ماندلا و سارافین

دوره 11، شماره 41، پاییز 1398، صفحه 33-48

محمدباقر قهرمانی؛ محمدجواد بختیاری


88. واکاوی مساله "زن" در اندیشه ی جبران خلیل جبران و نیما یوشیج

دوره 7، شماره 25، پاییز 1394، صفحه 45-53

سکینه صارمی گروی؛ حسن مجیدی


89. رسالت زن در تذکره الاولیاء عطار نیشابوری

دوره 7، شماره 24، تابستان 1394، صفحه 39-50

صبا بیوک زاده


91. نقد تطبیقی آزادی زنان در اشعار سعاد الصباح و سیمین بهبهانی

دوره 6، شماره 22، زمستان 1393، صفحه 41-55

محسن سیفی؛ علی اسدی پور؛ سجاد اسماعیلی


94. رابطه میان بخشودگی و کمال گرایی با رضایت زناشویی در همسران جانبازان شهر اهواز

دوره 1، شماره 2، زمستان 1388، صفحه 23-32

پروین احتشام زاده؛ بهنام مکوندی؛ اشرف باقری


95. نقش زن در ایجاد خانواده متعادل

دوره 6، شماره 20، تابستان 1393، صفحه 41-51

عاطفه علامه


96. زن مظهر جلوه گری جمال خداوند در عالم هستی

دوره 5، شماره 18، زمستان 1392، صفحه 41-54

سید حسام الدین حسینی


97. رابطه فرهنگ سازمانی و هوش هیجانی با کارآفرینی سازمانی در کارکنان زن

دوره 5، شماره 17، پاییز 1392، صفحه 41-53

فاطمه سادات مرعشیان؛ فرح نادری؛ علیرضا حیدرئی؛ میر صلاح الدین عنایتی؛ پرویز عسگری


98. مقایسه شیوه های فرزند پروری و اختلالات رفتاری کودکان مادران شاغل و غیرشاغل

دوره 5، شماره 16، تابستان 1392، صفحه 37-52

زینب خانجانی؛ رقیه محمودزاده


99. زن و اعجاز طلاق خلع

دوره 5، شماره 15، بهار 1392، صفحه 37-44

حسن مجیدی؛ ناهید خوش آهنگ


100. جایگاه وحقوق زن در نهج البلاغه

دوره 4، شماره 13، پاییز 1391، صفحه 31-42

سکینه صارمی گروی؛ حسن مجیدی