تعداد مقالات: 374
1. رابطه انعطاف پذیری کنشی، عاطفه مثبت و منفی با خودکارآمدی در زنان

دوره 1، شماره 2، زمستان 1388، صفحه 4-15

فرح نادری؛ علیرضا حیدرئی؛ مرضیه مشعل پور


2. خلاقیت در معماری زنان: دیدگاهی بر پایه پژوهش های روان شناختی

دوره 2، شماره 3، بهار 1389، صفحه 5-15

نغمه علیزاد گوهری؛ الهام فروزنده


3. بررسی نظریه های ساختاری، قرهنگی و خشونت روانی علیه زنان

دوره 7، شماره 26، زمستان 1394، صفحه 7-18

جلیل عزیزی؛ اعظم محمودی


4. مقایسه رویکرد سعادالصباح و پروین اعتصامی به مسائل اجتماعی

دوره 7، شماره 25، پاییز 1394، صفحه 7-28

محسن سیفی؛ فریبا غنی


5. نقد رمان «لم نعد جواری لکم » سحر خلیفه بر اساس نظریه ی سیمون دو بوآر

دوره 7، شماره 24، تابستان 1394، صفحه 7-21

روح الله صیادی نژاد؛ زهرا مرتضایی


8. سیمای زن از دیدگاه فوزیه ابوخالد، شاعر معاصر عربی

دوره 8، شماره 28، تابستان 1395، صفحه 7-21

محسن سیفی؛ صدیقه جعفری نژاد


9. بازتاب اسلام در ادبیات داستانی عراق مطالعة موردی: داستان‌های آمنه صدر (بنت الهدی)

دوره 8، شماره 29، پاییز 1395، صفحه 7-30

مرتضی زارع برمی؛ سید عدنان اشکوری؛ فاطمه کاظمی؛ سمیه سلطانی


10. بررسی اثربخشی آموزش تفکیک خویشتن بر رابطه با جنس مقابل در دانشجویان دختر

دوره 8، شماره 30، زمستان 1395، صفحه 7-17

حسین امیری طلب؛ احمد اعتمادی


11. مقایسه اثربخشی درمان متمرکزبر شفقت و درمان بهزیستی بر سرمایه روانشناختی دانشجویان دختر دچار شکست عاطفی

دوره 9، شماره 31، بهار 1396، صفحه 7-21

جمیله احمدپور دیزجی؛ کیانوش زهراکار؛ علیرضا کیامنش


12. اعتبار ،پایایی و ساختار عاملی نسخه کوتاه فارسی مقیاس باورها درباره زنان

دوره 9، شماره 32، تابستان 1396، صفحه 7-19

نگار صادقی؛ جعفر حسنی؛ علیرضا مرادی؛ شهرام محمدخانی


13. تحلیل سیمای زن در آیینۀ شعر «جمال نصاری»

دوره 9، شماره 33، پاییز 1396، صفحه 7-21

علی اکبر محسنی؛ محمد بستان؛ بهناز نظری


14. نقش شبکه‌های اجتماعی زنان کارآفرین بر انگیزش شغلی: نقش میانجی هوشیاری کارآفرینانه

دوره 9، شماره 34، زمستان 1396، صفحه 7-20

پروانه گلرد؛ الهه عسگری؛ مریم حسینی؛ عامر دهقان نجم آبادی


15. جایگاه و هویت زن در جدال گفتمان های ایرانی(با تاکید بر گفتمان امام خمینی)

دوره 10، شماره 35، بهار 1397، صفحه 7-22

یارمحمد قاسمی؛ مهرداد نوابخش؛ روح الله استاک


16. نقش رسانه‌ای هنر در هویت بخشی به زنان فرودست مبتنی بر آرای پسااستعماری گایاتری اسپیوک

دوره 10، شماره 36، تابستان 1397، صفحه 7-21

صدیقه پورمختار؛ شمس الملوک مصطفوی؛ سیدمحمد مرندی


19. زن آرمانی و اثیری در منظومۀ عاشقانۀ هشت‌بهشت امیرخسرو

دوره 11، شماره 39، بهار 1398، صفحه 7-16

آسیه ذبیح نیا عمران


20. نقد و تحلیل مضامین اجتماعی رمان سووشون (سیمین دانشور)

دوره 11، شماره 40، تابستان 1398، صفحه 7-19

مریم محمودی؛ فائزه اشرفیان


21. ضعف یادگیری و عملکرد تحصیلی دختران دانش‌آموز مقطع متوسطه؛ واکاوی تجارب دبیران زن

دوره 11، شماره 41، پاییز 1398، صفحه 7-31

محمد امینی؛ سید احمد مدنی؛ فاطمه باغشیخی


22. خشونت علیه زنان در آثار داستانی نویسنده زن معاصر فریبا وفی

دوره 11، شماره 42، زمستان 1398، صفحه 7-19

لیلا عاشقی قلعه؛ ناصر علیزاده خیاط؛ آرش مشفقی


24. شکل گیری شخصیت عقلانی زنان از منظر قرآن و حدیث

دوره 12، شماره 44، تابستان 1399، صفحه 7-17

زهرا رزاززاده؛ محمدرضا حاجی اسماعیلی؛ مهدی مطیع


25. نگاره زن اشکانی بر روی آثار و یافته‌های باستان شناسی

دوره 12، شماره 45، پاییز 1399، صفحه 7-19

سارا ذوالفقاری؛ بهمن فیروزمندی؛ یعقوب محمدی فر