موضوعات = ادبیات عرب
تعداد مقالات: 11
1. نقش راهبردی بانوی قهرمان کربلاء در اشعار شاعران مسیحی عرب معاصر

دوره 11، شماره 41، پاییز 1398، صفحه 135-148

مریم رحمتی ترکاشوند؛ جبار آذربار؛ فاطمه فیض الهی


5. تحلیل سیمای زن در آیینۀ شعر «جمال نصاری»

دوره 9، شماره 33، پاییز 1396، صفحه 7-21

علی اکبر محسنی؛ محمد بستان؛ بهناز نظری


7. سیمای زن در شعر معاصر مصر

دوره 9، شماره 31، بهار 1396، صفحه 103-114

عبدالرضا عطاشی؛ مژده مرشدی


8. مقایسه رویکرد سعادالصباح و پروین اعتصامی به مسائل اجتماعی

دوره 7، شماره 25، پاییز 1394، صفحه 7-28

محسن سیفی؛ فریبا غنی


9. واکاوی مساله "زن" در اندیشه ی جبران خلیل جبران و نیما یوشیج

دوره 7، شماره 25، پاییز 1394، صفحه 45-53

سکینه صارمی گروی؛ حسن مجیدی


10. نقد رمان «لم نعد جواری لکم » سحر خلیفه بر اساس نظریه ی سیمون دو بوآر

دوره 7، شماره 24، تابستان 1394، صفحه 7-21

روح الله صیادی نژاد؛ زهرا مرتضایی


11. نقد تطبیقی آزادی زنان در اشعار سعاد الصباح و سیمین بهبهانی

دوره 6، شماره 22، زمستان 1393، صفحه 41-55

محسن سیفی؛ علی اسدی پور؛ سجاد اسماعیلی