موضوعات = باستان شناسی
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه پوشاک زنان ایران در سده ششم هجری و تأثیر آن بر جایگاه اجتماعی زنان بر اساس نگاره‌های سفال مینایی

دوره 11، شماره 40، تابستان 1398، صفحه 21-36

خدیجه شریف کاظمی؛ فخرالدین محمدیان؛ سید رسول موسوی حاجی


2. نقش و جایگاه اجتماعی زنان دوره ی پارتی

دوره 8، شماره 29، پاییز 1395، صفحه 113-123

مریم قاسم نژاد؛ حسین کوهستانی