موضوعات = ادبیات فارسی
تعداد مقالات: 27
1. سیمای زن در مجموعه داستان های کوتاه راضیه تجار

دوره 11، شماره 41، پاییز 1398، صفحه 87-109

مریم زارع پستکی زاد؛ نرگس جابری نسب


2. بررسی شخصیت پردازی زنان در رمان «هرس»

دوره 11، شماره 40، تابستان 1398، صفحه 67-80

منیره حیدری؛ حسین پارسایی؛ حسام ضیایی


3. نقد و تحلیل مضامین اجتماعی رمان سووشون (سیمین دانشور)

دوره 11، شماره 40، تابستان 1398، صفحه 7-19

مریم محمودی؛ فائزه اشرفیان


4. زن آرمانی و اثیری در منظومۀ عاشقانۀ هشت‌بهشت امیرخسرو

دوره 11، شماره 39، بهار 1398، صفحه 7-16

آسیه ذبیح نیا عمران


5. تحلیل شخصیت گرد آفرید بارویکرد روان شناسی مثبت نگر

دوره 10، شماره 38، زمستان 1397، صفحه 109-116

حمیده علینقی لنگری


6. عنصر رنگ، نمودی از سبک زنانه‌‌ی فروغ فرخزاد

دوره 10، شماره 38، زمستان 1397، صفحه 61-79

اقلیما انصاری؛ اشرف چگینی


7. تحلیل زمینه‌های اجتماعی داستان بانوگشسپ در حماسه‌های شفاهی

دوره 10، شماره 37، پاییز 1397، صفحه 55-70

نرگس مولوی؛ فرزاد قائمی


8. تحلیل شخصیت‌ «هوو» در رمان‌های کلیدر و شوهرآهو خانم (آثار: دولت آبادی و افغانی)

دوره 10، شماره 37، پاییز 1397، صفحه 71-85

عظیم جباره ناصرو؛ رقیه (پریچهر) کوهنورد


9. رمانتیسم سپاری در شعر فروغ فرخ زاد

دوره 10، شماره 36، تابستان 1397، صفحه 37-53

بهزاد خواجات


10. بررسی تطبیقی شخصیت زن در آثار فهیمه رحیمی و دانیل استیل مطالعه موردی: رمان پنجره و رمان طلوع عشق

دوره 10، شماره 36، تابستان 1397، صفحه 55-74

شورانگیز مرتضوی؛ بیژن ظهیری؛ رامین محرمی


12. بررسی سبک زنانه در رمان کوچۀ اقاقیا(نوشتة راضیه تجّار)

دوره 10، شماره 35، بهار 1397، صفحه 61-74

فائزه عرب یوسف آبادی؛ شهلا کلبعلی


13. بررسی و تحلیل فرهنگِ پوشش زنانه درداستان عامیانۀ سمک عیار

دوره 9، شماره 33، پاییز 1396، صفحه 51-61

آسیه ذبیح نیا عمران


14. زن و روابط عاشقانه ی آن در اشعار نظامی گنجوی و سهراب سپهری

دوره 9، شماره 32، تابستان 1396، صفحه 73-82

رامین خسروی اقبال


15. مقایسه گفتمان رمان طوبا و معنای شب و الصبّار درخصوص زنان

دوره 8، شماره 30، زمستان 1395، صفحه 75-90

احمدرضا نظری چروده؛ مهدی کارگر


16. بررسی دیدگاه زن مدارانه و بازتاب آن در آثار سیمین دانشور

دوره 8، شماره 28، تابستان 1395، صفحه 121-134

نسرین داود نیا؛ مختار ابراهیمی


17. سیمای زن از دیدگاه فوزیه ابوخالد، شاعر معاصر عربی

دوره 8، شماره 28، تابستان 1395، صفحه 7-21

محسن سیفی؛ صدیقه جعفری نژاد


18. رویکردی روانشناختی به شخصیّت زن در شاهنامه فردوسی

دوره 7، شماره 26، زمستان 1394، صفحه 95-107

نسرین داودنیا؛ ناصر سراج خرمی؛ علی اکبر جولازاده اسمعیلی


19. جنسیت در شعر پروین اعتصامی

دوره 7، شماره 26، زمستان 1394، صفحه 55-64

مهناز سادات حسینی


20. دو زن (بررسی تطبیقی داستان سودابه و سو-دا-گی بر اساس شاهنامه و فن گش نی نایی)

دوره 7، شماره 25، پاییز 1394، صفحه 65-76

ساره تربیت؛ سید احمد حسینی کازرونی؛ مریم پرهیزکاری؛ داوود یحیایی


21. تحلیل ازدواج در شاهنامه فردوسی

دوره 7، شماره 25، پاییز 1394، صفحه 95-105

سیده سعیده سنجری


22. رسالت زن در تذکره الاولیاء عطار نیشابوری

دوره 7، شماره 24، تابستان 1394، صفحه 39-50

صبا بیوک زاده


24. نگاهی به آرای فلسفی در شعرپروین اعتصامی

دوره 6، شماره 22، زمستان 1393، صفحه 109-117

فریده سلامت نیا


25. قلمی سرخ درباره زنان

دوره 6، شماره 22، زمستان 1393، صفحه 87-99

سیده سعیده سنجری