موضوعات = پزشکی و بهداشت
تعداد مقالات: 32
1. تاثیر عصاره بومادران بر پاسخ نوتروفیل در دختران ورزشکار

دوره 8، شماره 29، پاییز 1395، صفحه 125-141

لیلا منصوری پور؛ محمد علی آذربایجانی؛ بهمن تاروردی زاده؛ عبدالحسن دولاح


2. پیش بینی رضایتمندی زناشویی از روی متغیرهای باورهای ارتباطی و صمیمیت زناشویی در زنان متقاضی طلاق و عادی شهر مشهد

دوره 4، شماره 14، زمستان 1391، صفحه 19-42

ملیحه شهرستانی؛ محسن دوستکان؛ حمید رهباردار؛ علی مشهدی


3. بررسی فسخ نکاح از سوی زوج به سبب وجود عیب برص در زوجه

دوره 4، شماره 13، پاییز 1391، صفحه 9-18

عابدین مؤمنی؛ سیده فاطمه موسوی


4. اثر بخشی آموزش مهارت زندگی در کاهش اضطراب زنان مطلقه

دوره 4، شماره 13، پاییز 1391، صفحه 85-93

عادله زهتاب نجفی؛ صفورا سالمی


6. بررسی علل و عوامل آثار جرایم جنسی علیه زنان در منظر قوانین حقوق کیفری ایران

دوره 4، شماره 11، بهار 1391، صفحه 99-109

منصور عطاشنه؛ ابوالحسن بصیری نیا؛ یوسف ابراهیمی نسب


7. رابطه هوش هیجانی ،سبک های مقابله ای با سلامت روان در دانشجویان دختر

دوره 4، شماره 11، بهار 1391، صفحه 75-88

سودابه بساک نژاد؛ مریم اصفهانی اصل؛ نسرین محمودی قلعه نوی


10. ارتباط میان سوگیری توجه و خودکارآمدی عمومی با اضطراب اجتماعی در دانشجویان زن

دوره 3، شماره 10، زمستان 1390، صفحه 71-85

سعید پوربختیار؛ شهلا عی پور؛ عیرضا حیدرئی


11. تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روان دانشجویان دختر

دوره 3، شماره 9، پاییز 1390، صفحه 111-119

عبدالامیر گاطع زاده


13. رابطه ویژگی های شخصیت با روابط صمیمی همسر در زنان دارای همسر معتاد

دوره 3، شماره 9، پاییز 1390، صفحه 83-98

فرح نادری؛ زهرا افتخار؛ صغری آملازاده


14. مقایسه ویژگی شخصیتی سخت رویی در زنان معلول ورزشکار، زنان معلول غیر ورزشکار و زنان سالم ورزشکار شهر تهران

دوره 3، شماره 8، تابستان 1390، صفحه 97-108

سمانه رضایی فرح آبادی؛ غلامرضا منشئی؛ مونا سرشار


15. رابطه بین بخشودگی و رضایت زناشویی زوجین کرمانشاهی

دوره 3، شماره 8، تابستان 1390، صفحه 23-33

عادله زهتاب نجفی؛ زهرا درویزه؛ مهرانگیز پیوسته گر


16. مقایسه مدیریت دانش و تکنولوژی اطلاعات در بین زنان و مردان

دوره 3، شماره 8، تابستان 1390، صفحه 61-71

حسین دامغانیان؛ عظیم زارعی؛ فرناز روزبان


18. رابطه بین الکسی تایمیا با اضطراب و افسردگی در دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی اهواز

دوره 2، شماره 6، زمستان 1389، صفحه 83-92

بهنام مکوندی؛ بهمن نجاریان؛ منیژه شهنی


20. بررسی  افسردگی و وسواس به عنوان پیشایند احساس گناه و اضطراب به عنوان پیامد آن در دانشجویان دختر

دوره 2، شماره 6، زمستان 1389، صفحه 25-36

فرنگیس دمهری؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند؛ امیر حسین یاوری


21. رابطه هوش معنوی و هوش اجتماعی با اضطراب مرگ زنان سالمند

دوره 2، شماره 6، زمستان 1389، صفحه 55-67

فرح نادری؛ خدیجه روشنی


22. رابطه پذیرش اجتماعی ونقش جنسیتی(آندروژنی) با بهزیستی روانشناختی دردانشجویان دختر

دوره 2، شماره 5، پاییز 1389، صفحه 99-110

پرویز عسگری؛ پروین احتشام زاده؛ سهیلا پیرزمان


23. تأثیر موسیقی فعال بر حافظه و توجه بیماران اسکیزوفرن زن

دوره 2، شماره 5، پاییز 1389، صفحه 19-30

غلامرضا پاشا؛ سعید بختیارپور؛ گیتی اخوان