موضوعات = هنر و معماری
تعداد مقالات: 17
1. بازنمایی زنان در فیلم‌های آپارتاید: مطالعه ی موردی دو فیلم وینی ماندلا و سارافین

دوره 11، شماره 41، پاییز 1398، صفحه 33-48

محمدباقر قهرمانی؛ محمدجواد بختیاری


2. الزامات در طراحی لباس بانوان نوازنده مسلمان

دوره 11، شماره 39، بهار 1398، صفحه 17-30

پریا منظوری؛ زهرا احمدی


3. ادراک معنایی بانوان از فضاهای شهری پس از طرح توسعه با استفاده از نظریه زمینه ای

دوره 10، شماره 36، تابستان 1397، صفحه 101-115

حمید پورحسین روشن؛ هاشم داداش پور


4. تأثیر اصل حریم زنان بر معماری خانه‌های ایرانی براساس آموزه‌های اسلامی

دوره 9، شماره 32، تابستان 1396، صفحه 47-61

حامد حیاتی؛ احمد امین پور؛ رامین مدنی


5. جایگاه زن و موسیقی در عصر صفوی وبازنمود آن در نگاره‌های شاهنامه شاه تهماسبی

دوره 9، شماره 31، بهار 1396، صفحه 57-74

فاطمه صغری غضنفری؛ زهره طباطبایی


6. حضور زن به صورت آنیما در ابیات مولوی

دوره 8، شماره 27، بهار 1395، صفحه 73-87

صبا بیوک زاده؛ حمید صمصام


7. بررسی سیمای زن در آثار احمد عزیزی

دوره 4، شماره 14، زمستان 1391، صفحه 83-93

سعید حاتمی؛ فاطمه محققی


9. مقام زن در شعر ابوالقاسم لاهوتی ایرج میرزا و عارف قزوینی

دوره 4، شماره 12، تابستان 1391، صفحه 65-80

سعید حاتمی؛ پروانه صفایی قهفرخ


10. شعر زنان و ویژگیهای آن در صدر اسلام

دوره 4، شماره 11، بهار 1391، صفحه 31-41

محمد جواد اسماعیل غانمی؛ جواد سعدون زاده؛ علی سپهیار


11. مقایسه ی زبان زنان در آثار سیمین دانشور و جلال آل احمد

دوره 4، شماره 11، بهار 1391، صفحه 43-59

یدالله بهمنی مطلق؛ نرگس باقری


12. زن از دیدگاه سنایی و مولوی (در مقام وحدت با حق)

دوره 3، شماره 8، تابستان 1390، صفحه 35-47

فلور ولی پور چهارده چریک


13. جایگاه زن ایرانی در شعر معاصر

دوره 3، شماره 7، بهار 1390، صفحه 21-33

عیسی داراب پور


14. مقام زن و حضرت زهراء(س) از نظر سنایی غزنوی

دوره 2، شماره 6، زمستان 1389، صفحه 93-106

علی اکبر افراسیاب پور


15. تأثیر موسیقی فعال بر حافظه و توجه بیماران اسکیزوفرن زن

دوره 2، شماره 5، پاییز 1389، صفحه 19-30

غلامرضا پاشا؛ سعید بختیارپور؛ گیتی اخوان


16. زن آیینه دار اندیشه های شاعرانه

دوره 2، شماره 4، تابستان 1389، صفحه 29-41

آیت شوکتی


17. آموزههای قرآنی در آیینه شعر پروین اعتصامی

دوره 2، شماره 3، بهار 1389، صفحه 67-76

سهیلا لویمی؛ فرخنده بهامیریان قهفرخی