موضوعات = حقوق و علوم سیاسی
تعداد مقالات: 21
1. نگرشی اجمالی به حقوق و محرومیت های زنان در ایرانو انگلستان با رویکردی بر نظر امام خمینی(ره)

دوره 11، شماره 39، بهار 1398، صفحه 49-57

زینب ملائی؛ سیدمحمد موسوی بجنوردی؛ سیدمحمدصادق موسوی


2. اصول بایسته اشتغال زنان در چارچوب قواعد حقوقی

دوره 11، شماره 39، بهار 1398، صفحه 107-119

احمدرضا توحیدی؛ زینب السادات موسوی تبار


3. عوامل مرتبط با بزهکاری زنان در فضای سایبری با تأکید بر اعتیاد به اینترنت

دوره 8، شماره 30، زمستان 1395، صفحه 91-102

زینت سادات مرعشیان؛ سید سعید کشفی


4. بررسی فرآیند جهانی شدن و توانمندیهای اجتماعی زنان مسلمان

دوره 8، شماره 28، تابستان 1395، صفحه 103-119

حمیده صالحیان؛ لنا عبدالخانی


7. نقش سرمایه اجتماعی زنان در انقلاب اسلامی یران

دوره 7، شماره 24، تابستان 1394، صفحه 23-38

فریدون اکبرزاده؛ انوشه دربندی


8. نقش زنان در جنبش های سیاسی – اجتماعی خاورمیانه در سال 2010 « جمهوری یمن »

دوره 6، شماره 22، زمستان 1393، صفحه 101-107

سمیره حزباوی؛ محمد رضا علم


9. بررسی سطح مشارکت سیاسی زنان شاغل در آموزش و پرورش ناحیه ۲ اهواز

دوره 6، شماره 21، پاییز 1393، صفحه 63-72

لنا عبدالخانی؛ تهمینه جوهر


11. قضاوت زن در اسلام

دوره 6، شماره 19، بهار 1393، صفحه 61-72

فاطمه بیرجندی


12. موانع دستیابی زنان به سطوح مدیریتی میانی و ارشد

دوره 4، شماره 14، زمستان 1391، صفحه 43-54

محمد حسین پوز؛ بهمن حاجی پور؛ الهام حسینیان


13. رابطه جو سازمانی نوآورانه و اشتیاق شغلی با رفتار مدنی سازمانی در کارکنان زن

دوره 4، شماره 14، زمستان 1391، صفحه 69-82

سحر صفرزاده؛ فرح نادری؛ پرویز عسگری؛ میر صلاح الدین عنایتی؛ علیرضا حیدرئی


15. نقش و جایگاه زن در نهضت فلسطین

دوره 4، شماره 13، پاییز 1391، صفحه 57-69

محمد رضا علم؛ سمیره حزباوی؛ منا حمیدی نسب


16. رابطه درک ویژگی های پایگاه های اطلاعاتی پیوسته و پذیرش آنها توسط زنان عضو هیئت علمی

دوره 4، شماره 13، پاییز 1391، صفحه 95-107

فریبا نظری؛ فریبرز خسروی؛ فهیمه باب الحوائجی


18. مقام زن در شعر ابوالقاسم لاهوتی ایرج میرزا و عارف قزوینی

دوره 4، شماره 12، تابستان 1391، صفحه 65-80

سعید حاتمی؛ پروانه صفایی قهفرخ


19. نفقه ی زن در حقوق ایران ،فرانسه و سوئد

دوره 3، شماره 7، بهار 1390، صفحه 79-93

حسن حیدری؛ منیژه حاجتی؛ یوسف ابراهیمی نسب


20. حجاب در ملل، ادیان و مذاهب

دوره 3، شماره 7، بهار 1390، صفحه 95-107

آیت شوکتی؛ فاطمه حاجی قاسملو


21. نقش اشتغال زنان در توسعه

دوره 2، شماره 5، پاییز 1389، صفحه 49-59

مرجان علیزاده