موضوعات = اقتصاد
تعداد مقالات: 11
1. موانع مشارکت زنان بلوچ در فعالیت های اقتصادی و اجتماعی

دوره 8، شماره 30، زمستان 1395، صفحه 59-73

مجید کریم زاده؛ مهرناز فیاضی؛ فائزه میرکازهی ریگی


2. اثرات صندوق‌های اعتبار خرد زنان روستایی

دوره 8، شماره 29، پاییز 1395، صفحه 47-64

مسعود سامیان؛ احمد یعقوبی فرانی؛ خلیل میرزایی؛ مرجان ابراهیمی؛ مینو عزیزی


3. نقش زنان در بازاریابی کارآفرینانه

دوره 4، شماره 12، تابستان 1391، صفحه 81-92

سهیلا زرین جوی الوار؛ احسان عباسپور


4. نقش رشد اقتصادی بر مشارکت زنان در کشورهای منتخب آسیا

دوره 4، شماره 11، بهار 1391، صفحه 111-125

فاطمه زندی؛ مرجان دامن کشیده؛ نیلوفر مرادحاصل


5. بررسی عوامل اجتماعی- اقتصادی موثر بر عملکرد زنان در حفظ محیط زیست

دوره 4، شماره 11، بهار 1391، صفحه 89-98

محسن نجفیان؛ روح انگیز نامداری


6. بررسی پیامدهای دورکاری در زنان شاغل

دوره 3، شماره 10، زمستان 1390، صفحه 9-20

حسین دامغانیان؛ فرناز روزبان


7. مقایسه مدیریت دانش و تکنولوژی اطلاعات در بین زنان و مردان

دوره 3، شماره 8، تابستان 1390، صفحه 61-71

حسین دامغانیان؛ عظیم زارعی؛ فرناز روزبان


8. نقش زن در بازاریابی سبز

دوره 3، شماره 8، تابستان 1390، صفحه 49-59

سهیلا زرین جوی الوار


9. نقش اشتغال زنان در توسعه

دوره 2، شماره 5، پاییز 1389، صفحه 49-59

مرجان علیزاده


10. بررسى موانع مشارکت زنان روستایى در فعالی تهاى تولیدى زراعى

دوره 2، شماره 5، پاییز 1389، صفحه 61-69

سیده سمیه موسوی؛ احمدرضا عمانی؛ محمد صادق اللهیاری


11. جایگاه زنان در اقتصاد دوره ساسانی

دوره 2، شماره 5، پاییز 1389، صفحه 85-98

کریم گلشنی راد