موضوعات = جامعه شناسی
تعداد مقالات: 50
1. جهانی شدن فرهنگ و پوشاک سنتی هویت های قومی با تاکید بر ابقای پوشاک زنان کرد غرب ایران

دوره 10، شماره 38، زمستان 1397، صفحه 25-42

شیما کریم پور زهرایی؛ مرضیه پیراوی ونک


2. تبیین جامعه شناختی مشکلات تعاونی‌های زنان با تمرکز بر توانمندی های مورد نیاز مدیران

دوره 10، شماره 37، پاییز 1397، صفحه 25-39

نسیم ایزدی؛ پوریا عطائی؛ احمد یعقوبی فرانی


4. ارائه طرحی برای مصرف مبتنی بر زیبایی در زنان

دوره 10، شماره 37، پاییز 1397، صفحه 87-97

فاطمه سعیدی راد؛ حسن اسماعیل پور


5. نقش رسانه‌ای هنر در هویت بخشی به زنان فرودست مبتنی بر آرای پسااستعماری گایاتری اسپیوک

دوره 10، شماره 36، تابستان 1397، صفحه 7-21

صدیقه پورمختار؛ شمس الملوک مصطفوی؛ سیدمحمد مرندی


6. جایگاه و هویت زن در جدال گفتمان های ایرانی(با تاکید بر گفتمان امام خمینی)

دوره 10، شماره 35، بهار 1397، صفحه 7-22

یارمحمد قاسمی؛ مهرداد نوابخش؛ روح الله استاک


7. نقش شبکه‌های اجتماعی زنان کارآفرین بر انگیزش شغلی: نقش میانجی هوشیاری کارآفرینانه

دوره 9، شماره 34، زمستان 1396، صفحه 7-20

پروانه گلرد؛ الهه عسگری؛ مریم حسینی؛ عامر دهقان نجم آبادی


8. نقش رسانه‌های جمعی در گسترش فرهنگ حجاب و عفاف زنان

دوره 9، شماره 32، تابستان 1396، صفحه 37-46

مهرداد متانی


9. تجربه زیسته زنان مرند از مشکلات ازدواج زود هنگام

دوره 8، شماره 30، زمستان 1395، صفحه 31-46

علی ایمان زاده؛ سریه علیپور


10. بررسی سطح آگاهی زنان نسبت به حقوق و تکالیف شهروندی خود

دوره 8، شماره 29، پاییز 1395، صفحه 65-79

سهیلا ناصری؛ عشرت خوشبخت


11. نگاه جامعه‌شناختی به اشعار فروغ فرخزاد

دوره 8، شماره 28، تابستان 1395، صفحه 37-57

فاطمه مدرسی؛ زهرا نوری


12. بررسی نظریه های ساختاری، قرهنگی و خشونت روانی علیه زنان

دوره 7، شماره 26، زمستان 1394، صفحه 7-18

جلیل عزیزی؛ اعظم محمودی


13. اسراییلیات و خوار داشت زنان

دوره 6، شماره 21، پاییز 1393، صفحه 119-129

فاطمه ممیزی؛ علی بهادری


16. موانع دستیابی زنان به سطوح مدیریتی میانی و ارشد

دوره 4، شماره 14، زمستان 1391، صفحه 43-54

محمد حسین پوز؛ بهمن حاجی پور؛ الهام حسینیان


17. نقش پیکرک های زنان در دنیای باستان (با تکیه بر مکشوفات باستان شناسی)

دوره 4، شماره 14، زمستان 1391، صفحه 9-17

سامان فرزین؛ مریم زور؛ سید رسول موسوی حاجی


18. سابقه وساختار پوشش زنان از دوران ایران باستان تا اسلام

دوره 4، شماره 13، پاییز 1391، صفحه 71-84

زینب ایزدخواستی؛ مریم ایزدخواستی


19. نقش و جایگاه زن در نهضت فلسطین

دوره 4، شماره 13، پاییز 1391، صفحه 57-69

محمد رضا علم؛ سمیره حزباوی؛ منا حمیدی نسب


20. اندیشه پست مدرنیسم وجایگاه زن

دوره 4، شماره 13، پاییز 1391، صفحه 43-56

فرح نادری


21. بررسی فسخ نکاح از سوی زوج به سبب وجود عیب برص در زوجه

دوره 4، شماره 13، پاییز 1391، صفحه 9-18

عابدین مؤمنی؛ سیده فاطمه موسوی


22. بررسی حضور و قدرت زنان در محیط اجتماعی مردان

دوره 4، شماره 13، پاییز 1391، صفحه 19-30

کرامت اله راسخ؛ ندا سعیدی


23. رابطه درک ویژگی های پایگاه های اطلاعاتی پیوسته و پذیرش آنها توسط زنان عضو هیئت علمی

دوره 4، شماره 13، پاییز 1391، صفحه 95-107

فریبا نظری؛ فریبرز خسروی؛ فهیمه باب الحوائجی


24. نقش زنان در بازاریابی کارآفرینانه

دوره 4، شماره 12، تابستان 1391، صفحه 81-92

سهیلا زرین جوی الوار؛ احسان عباسپور