کلیدواژه‌ها = دوره ی پارتی
تعداد مقالات: 1
1. نقش و جایگاه اجتماعی زنان دوره ی پارتی

دوره 8، شماره 29، پاییز 1395، صفحه 113-123

مریم قاسم نژاد؛ حسین کوهستانی