کلیدواژه‌ها = سعاد الصباح
تعداد مقالات: 3
2. مقایسه رویکرد سعادالصباح و پروین اعتصامی به مسائل اجتماعی

دوره 7، شماره 25، پاییز 1394، صفحه 7-28

محسن سیفی؛ فریبا غنی


3. نقد تطبیقی آزادی زنان در اشعار سعاد الصباح و سیمین بهبهانی

دوره 6، شماره 22، زمستان 1393، صفحه 41-55

محسن سیفی؛ علی اسدی پور؛ سجاد اسماعیلی