کلیدواژه‌ها = زنان
تعداد مقالات: 28
2. مطالعه کیفی پدیده اعتیاد به خرید زنان

دوره 11، شماره 42، زمستان 1398، صفحه 97-106

اکرم حبی؛ بهمن محمدبخش


3. شناسایی عوامل و پیامدهای یادگیری دگرگون‌ساز: عوامل بازگشت زنان به تحصیل

دوره 11، شماره 42، زمستان 1398، صفحه 47-61

مهناز اخوان تفتی؛ زهرا رجب‌پور عزیزی


5. ارائه طرحی برای مصرف مبتنی بر زیبایی در زنان

دوره 10، شماره 37، پاییز 1397، صفحه 87-97

فاطمه سعیدی راد؛ حسن اسماعیل پور


6. شناسایی عوامل موثر بر ارتقای شغلی زنان در پست‏های مدیریتی سازمانی

دوره 9، شماره 33، پاییز 1396، صفحه 109-124

محبوبه سلیمانپور عمران؛ زهره شیرازی


7. نقش رسانه‌های جمعی در گسترش فرهنگ حجاب و عفاف زنان

دوره 9، شماره 32، تابستان 1396، صفحه 37-46

مهرداد متانی


8. جایگاه زن و موسیقی در عصر صفوی وبازنمود آن در نگاره‌های شاهنامه شاه تهماسبی

دوره 9، شماره 31، بهار 1396، صفحه 57-74

فاطمه صغری غضنفری؛ زهره طباطبایی


9. نقش و جایگاه اجتماعی زنان دوره ی پارتی

دوره 8، شماره 29، پاییز 1395، صفحه 113-123

مریم قاسم نژاد؛ حسین کوهستانی


11. نقش زنان در جنبش های سیاسی – اجتماعی خاورمیانه در سال 2010 « جمهوری یمن »

دوره 6، شماره 22، زمستان 1393، صفحه 101-107

سمیره حزباوی؛ محمد رضا علم


12. بررسی سطح مشارکت سیاسی زنان شاغل در آموزش و پرورش ناحیه ۲ اهواز

دوره 6، شماره 21، پاییز 1393، صفحه 63-72

لنا عبدالخانی؛ تهمینه جوهر


13. اسراییلیات و خوار داشت زنان

دوره 6، شماره 21، پاییز 1393، صفحه 119-129

فاطمه ممیزی؛ علی بهادری


15. بررسی علل خشونت خانگی علیه زنان

دوره 6، شماره 20، تابستان 1393، صفحه 97-117

مریم ثابتی؛ روح انگیز لطیفی؛ مهرداد محمدیان


16. رابطه ی ابعاد سرمایه ی فرهنگی و مدیریت بدن در زنان

دوره 5، شماره 18، زمستان 1392، صفحه 55-69

هابیل حیدرخانی؛ لیلا حاجی آقایی؛ غلامعباس رحمانی


17. رابطه بین خشونت خانوادگی با کارکرد خانواده در زنان

دوره 5، شماره 17، پاییز 1392، صفحه 65-73

ایران مهدیزادگان؛ محمد رضا حق شناس؛ سید حمید آتش پور


18. جایگاه حقوقی زن در قرآن کریم

دوره 5، شماره 16، تابستان 1392، صفحه 103-110

عبدارضا عطاش


19. بررسی نقش زنان در جنبش تنباکو

دوره 5، شماره 15، بهار 1392، صفحه 71-78

محمد رضا علم؛ زهرا رضوی سوسن


20. نقش زنان در بازاریابی کارآفرینانه

دوره 4، شماره 12، تابستان 1391، صفحه 81-92

سهیلا زرین جوی الوار؛ احسان عباسپور


21. بررسی عوامل اجتماعی- اقتصادی موثر بر عملکرد زنان در حفظ محیط زیست

دوره 4، شماره 11، بهار 1391، صفحه 89-98

محسن نجفیان؛ روح انگیز نامداری


22. بررسی علل و عوامل آثار جرایم جنسی علیه زنان در منظر قوانین حقوق کیفری ایران

دوره 4، شماره 11، بهار 1391، صفحه 99-109

منصور عطاشنه؛ ابوالحسن بصیری نیا؛ یوسف ابراهیمی نسب


23. بررسی پیامدهای دورکاری در زنان شاغل

دوره 3، شماره 10، زمستان 1390، صفحه 9-20

حسین دامغانیان؛ فرناز روزبان


24. زنان و مشارکت سیاسی

دوره 3، شماره 9، پاییز 1390، صفحه 99-109

محمد رضا علم؛ منا حمیدی نسب؛ سمیره حزباوی


25. مقایسه مدیریت دانش و تکنولوژی اطلاعات در بین زنان و مردان

دوره 3، شماره 8، تابستان 1390، صفحه 61-71

حسین دامغانیان؛ عظیم زارعی؛ فرناز روزبان