کلیدواژه‌ها = خانواده
تعداد مقالات: 5
1. بررسی سیمای زن در دین صابئین مندائی (ازدواج و خانواده)

دوره 12، شماره 46، زمستان 1399، صفحه 31-43

عزیز سواری؛ محمد جابری نصر


2. «خانواده» و مناسبات خانوادگی در دیوان پروین اعتصامی

دوره 5، شماره 17، پاییز 1392، صفحه 21-40

مریم السادات اسعدی فیروزآبادی


3. بررسی پیامدهای دورکاری در زنان شاغل

دوره 3، شماره 10، زمستان 1390، صفحه 9-20

حسین دامغانیان؛ فرناز روزبان


5. تحول نقش های جنسیتی زنان و سلامت روانی خانواده

دوره 2، شماره 3، بهار 1389، صفحه 51-65

پروین احتشام زاده