کلیدواژه‌ها = افسردگی
تعداد مقالات: 6
3. رابطه بین الکسی تایمیا با اضطراب و افسردگی در دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی اهواز

دوره 2، شماره 6، زمستان 1389، صفحه 83-92

بهنام مکوندی؛ بهمن نجاریان؛ منیژه شهنی


4. بررسی  افسردگی و وسواس به عنوان پیشایند احساس گناه و اضطراب به عنوان پیامد آن در دانشجویان دختر

دوره 2، شماره 6، زمستان 1389، صفحه 25-36

فرنگیس دمهری؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند؛ امیر حسین یاوری