کلیدواژه‌ها = تعهد سازمانی
تعداد مقالات: 2
2. رابطه توانمندسازی روان شناختی و مهارت های ارتباطی با تعهد سازمانی در دبیران زن

دوره 6، شماره 20، تابستان 1393، صفحه 119-132

رضوان همائی؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند؛ پرویز عسگری؛ علیرضا حیدریی؛ فرح نادری