کلیدواژه‌ها = شاهنامه
تعداد مقالات: 9
1. شخصیت حماسی همای چهرزاد در شاهنامه

دوره 12، شماره 43، بهار 1399، صفحه 85-100

فاطمه حاجی رحیمی


2. رویکردی روانشناختی به شخصیّت زن در شاهنامه فردوسی

دوره 7، شماره 26، زمستان 1394، صفحه 95-107

نسرین داودنیا؛ ناصر سراج خرمی؛ علی اکبر جولازاده اسمعیلی


3. تحلیل ازدواج در شاهنامه فردوسی

دوره 7، شماره 25، پاییز 1394، صفحه 95-105

سیده سعیده سنجری


4. دو زن (بررسی تطبیقی داستان سودابه و سو-دا-گی بر اساس شاهنامه و فن گش نی نایی)

دوره 7، شماره 25، پاییز 1394، صفحه 65-76

ساره تربیت؛ سید احمد حسینی کازرونی؛ مریم پرهیزکاری؛ داوود یحیایی


9. تحلیل شخصیت و نقش زنان در داستان های شاهنامه

دوره 3، شماره 9، پاییز 1390، صفحه 59-81

حسین علی نقی