کلیدواژه‌ها = عوامل محیطی
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر عوامل درونی و بیرونی بر بروز رفتارهای کارآفرینانه زنان

دوره 3، شماره 8، تابستان 1390، صفحه 9-22

هاجر آرامون؛ حبیب الله میرغفوری؛ حبیب زارع احمدآبادی