نویسنده = حسین پارسایی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی شخصیت پردازی زنان در رمان «هرس»

دوره 11، شماره 40، تابستان 1398، صفحه 67-80

منیره حیدری؛ حسین پارسایی؛ حسام ضیایی