نویسنده = نجمه مرادیان
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی بر سازگاری و تاب‌آوری زوج‌های جوان

دوره 11، شماره 40، تابستان 1398، صفحه 95-108

منیره پورفراهانی؛ نجمه مرادیان؛ فاطمه زمانی نیا؛ سیدعلی کیمیایی؛ حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف