نویسنده = عامر دهقان نجم آبادی
تعداد مقالات: 2
1. رابطه جو اخلاقی با عملکرد کسب و کارهای زنان: با نقش میانجی رفتار اخلاقی

دوره 11، شماره 40، تابستان 1398، صفحه 37-52

پروانه گلرد؛ مریم حسینی؛ عامر دهقان نجم آبادی


2. نقش شبکه‌های اجتماعی زنان کارآفرین بر انگیزش شغلی: نقش میانجی هوشیاری کارآفرینانه

دوره 9، شماره 34، زمستان 1396، صفحه 7-20

پروانه گلرد؛ الهه عسگری؛ مریم حسینی؛ عامر دهقان نجم آبادی