نویسنده = علیرضا کیامنش
تعداد مقالات: 2
1. نقش تمایزیافتگی، معناداری زندگی و بخشودگی در پیش بینی دلزدگی زناشویی دانشجویان زن متأهل

دوره 9، شماره 33، پاییز 1396، صفحه 35-50

کبری کاظمیان مقدم؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند؛ علیرضا کیامنش؛ سیمین حسینیان


2. مقایسه اثربخشی درمان متمرکزبر شفقت و درمان بهزیستی بر سرمایه روانشناختی دانشجویان دختر دچار شکست عاطفی

دوره 9، شماره 31، بهار 1396، صفحه 7-21

جمیله احمدپور دیزجی؛ کیانوش زهراکار؛ علیرضا کیامنش