نویسنده = کیانوش زهراکار
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه اثربخشی درمان متمرکزبر شفقت و درمان بهزیستی بر سرمایه روانشناختی دانشجویان دختر دچار شکست عاطفی

دوره 9، شماره 31، بهار 1396، صفحه 7-21

جمیله احمدپور دیزجی؛ کیانوش زهراکار؛ علیرضا کیامنش