نویسنده = مهناز مهرابی زاده هنرمند
تعداد مقالات: 1
1. نقش تمایزیافتگی، معناداری زندگی و بخشودگی در پیش بینی دلزدگی زناشویی دانشجویان زن متأهل

دوره 9، شماره 33، پاییز 1396، صفحه 35-50

کبری کاظمیان مقدم؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند؛ علیرضا کیامنش؛ سیمین حسینیان