نویسنده = احمد بازگیر
تعداد مقالات: 1
1. دانش بومی زنان ایل پاپیِ شهرستان خرم‌آباد

دوره 9، شماره 31، بهار 1396، صفحه 75-89

محمد عواطفی همت؛ احمد بازگیر