نویسنده = مهدی کارگز
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه گفتمان رمان طوبا و معنای شب و الصبّار درخصوص زنان

دوره 8، شماره 30، زمستان 1395، صفحه 75-90

احمدرضا نظری چروده؛ مهدی کارگر


2. واکاوی فرهنگی متون کهن پیرامون انتخاب نام زنان

دوره 8، شماره 27، بهار 1395، صفحه 103-119

سیده سعیده سنجری؛ مهدی کارگز