نویسنده = حنان نظایر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر گیاهان دارویی (آویشن،بابونه،مریم گلی) بر خونریزی عادت ماهیانه

دوره 5، شماره 18، زمستان 1392، صفحه 127-140

پروین احسانی؛ حنان نظایر؛ علی معماری