نویسنده = ایران مهدیزادگان
تعداد مقالات: 4
2. رابطه کمال گرایی و رفتار پرخاشگرانه در میان زنان بسکتبالیست

دوره 6، شماره 21، پاییز 1393، صفحه 31-41

ایران مهدیزادگان؛ زهرا سلیمیان


3. رابطه بین خشونت خانوادگی با کارکرد خانواده در زنان

دوره 5، شماره 17، پاییز 1392، صفحه 65-73

ایران مهدیزادگان؛ محمد رضا حق شناس؛ سید حمید آتش پور


4. بررسی تحولات و آموزش زنان در کشورهای پر جمعیت جهان (E9)

دوره 2، شماره 4، تابستان 1389، صفحه 85-97

ایران مهدیزادگان