نویسنده = علی یار حسینی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی نقش زن در یهودیت

دوره 6، شماره 22، زمستان 1393، صفحه 71-85

معصومه عزیزی خادم؛ علی یار حسینی


2. سیمای حضرت فاطمه زهرا(س) از دیدگاه عرفانی امام خمینی(ره)

دوره 6، شماره 21، پاییز 1393، صفحه 9-29

اکرم بهلولی؛ علی یار حسینی