نویسنده = نعیمه متوسلی
تعداد مقالات: 2
1. گجسته بانوان (المپیاس، ترکان خاتون و مهد علیا)

دوره 6، شماره 22، زمستان 1393، صفحه 57-69

نعیمه متوسلی؛ سید جعفر حمیدی؛ سید احمد حسینی کازرونی


2. فاطمه واران ایران

دوره 5، شماره 17، پاییز 1392، صفحه 93-103

نعیمه متوسلی