نویسنده = روح الله صیادی نژاد
تعداد مقالات: 4
1. بررسی توازی در سروده‌های فدوی طوقان شاعر زن معاصر فلسطین

دوره 11، شماره 42، زمستان 1398، صفحه 33-45

بشری گودرزی؛ روح الله صیادی نژاد؛ امیر حسین رسول نیا


3. نقد رمان «لم نعد جواری لکم » سحر خلیفه بر اساس نظریه ی سیمون دو بوآر

دوره 7، شماره 24، تابستان 1394، صفحه 7-21

روح الله صیادی نژاد؛ زهرا مرتضایی


4. زبان عاشقانه در سروده های نازک الملائکه و سعاد صباح

دوره 6، شماره 20، تابستان 1393، صفحه 9-22

روح الله صیادی نژاد؛ مهوش حسن پور